Elektronski formulari

od admin
NaslovKategorijeLinkdoc_categories_hfilter
Dopuna dokumentacije UP PAodsjek-za-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za cijepanje parcela UPodsjek-za-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za isplanjenje objekta UPodsjek-za-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje kopije katastarskog plana PAodsjek-za-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje prepisa posjedovnog lista PAodsjek-za-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za promjenu posjednika u katastarskom operatuodsjek-za-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za uplanjenje objekta UPodsjek-za-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Dopuna dokumentacije UP PAodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Prijedlog za eksproprijaciju nekretnina UPodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeno zauzimanjeodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za preuzimanje gradjevinskog zemljista UPodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za produzenje rjesenja za zadrzavanje objekata privremenogodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za utvrdivanje naknade za pogodnost lokacije-rente fizicka licaUPodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za utvrdjivanje naknade za pogodnost lokacije rentaFPL UPodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za utvrdjivanje prava vlasnistva leg UPodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za utvrdjivanje zemljista za redovnu upotrebu objekta UPodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za dodjelu stana radi prodaje (stanovi privatizovanih preduzeća)odsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Prijava na oglas za davanje u zakup stanova PAodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za dodjelu stana radi prodaje PAodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za dodjelu opcinskih stanovi PAodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za dodjelu stanova privatizovanih preduzeca PAodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za donosenje rjesenja o ulasku u stan UPodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za zakljucenje ugovora o kupoprodaji stana PAodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za zakljucenje ugovora o zakupu stana PAodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za isplatu novčane naknade za privremeni smještajodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za obracun naknade za zakup zemljišta-zauzimanje javne površine za objekte privremenog karakteraodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Prijava za besplatno korištenje zemljišta u državnoj svojini u poljoprivredne svrheodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Dopuna dokumentacije UP PAodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Izjava nije podnesen zahtjevodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Izjava podnesen zahtjevodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Prijedlog za obnovu postupka u legalizaciji UPodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za formiranje Komisije za pregled dokumentacije sklonista leg UPodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje naknadnog odobrenja za gradjenje UPodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje saglasnosti struja leg PAodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje uvjerenja legalizacija i urbanisticka PAodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za nastavak prekinutog postupka u odsjeku za legalizaciju UPodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za obracun naknade za oslobadjanje od izgradnje sklonista leg UPodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za obracun posebne naknade za bespravnu gradnju UPodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za produzenje vaznosti rjesenja leg UPodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za tehnicki pregled objekta i izdavanje odobrenja za upotrebu leg UPodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za ucrtavanje objekta u Izvod iz katastra podzemnih instalacija PAodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev_za_izdavanje_saglasnosti_struja_reg_PAodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Dopuna dokumentacije PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za formiranje Komisije za pregled dokumentacije sklonista UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za iskolicenje objekta PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje izvoda iz planske dokumentacije PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje odobrenja za gradjenje UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje odobrenja za pripremne radove UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje odobrenja za prokop javne povrsine UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje odobrenja za uklanjanje legalnog objekta UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje potvrde o etaziranju PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje urbanisticke saglasnosti UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje uvjerenja korisne stambene povrsine PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izmjenu detaljne planske dokumentacije po skracenom postupku PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za nastavak postupka UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za nastavak prekinutog postupka u odsjeku za urbanizam UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za obracun naknade za oslobadjanje od izgradnje sklonista UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za odobravanje radova tekuceg odrzavanja PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za pretvaranje dijela stambenog u poslovni prostor UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za prijem iskopa temelja PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za produzenje vaznosti rjesenja UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za sanaciju ostecene gradjevine koje su legalno izgradjene UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za sjecu stabala UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za tehnicki pregled objekta i izdavanje odobrenja za upotrebu UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za ucesce u izradi planske dokumentacije PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za ucrtavanje objekta u Izvod iz katastra PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za utvrdjivanje uslovnosti stanovanja PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Opći zahtjev PAsluzba-kabineta-opcinskog-nacelnika
Zahtjev za prijem kod općinskog načelnika PAsluzba-kabineta-opcinskog-nacelnika
Opci zahtjev PAosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za dostavu podataka PAosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za izdavanje uvjerenja PAosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za izlazak Komisije fizicko lice UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za izlazak Komisije mjenjacnica UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za izlazak Komisije pravno lice UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za izlazak Komisije Turisticka agencija UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za izmjenu rjesenja UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za namjensku saglasnost PAosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za nastavak rada privremena obustava obavljanja djelatnosti UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za obavljanje javnog prijevoza lica-tereta UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za obavljanje prijevoza za vlastite potrebeosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za obavljanje trgovine na malo ličnim radom – trgovac pojedinacosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za obavljanje turisticke djelatnosti turisticki vodic UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za odobravanje smjestaja pokretnog pcelinjakaosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za osnivanje trgovacke radnje UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za osnivanje ugostiteljske radnje UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za ovjeru cjenovnika normativa PAosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za pokretanje upravnog postupka po sl duznosti UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za poslovne prostore dodjela PAosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za poslovne prostore produzenje ugovora PAosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za povrat novcanih sredstava TAKSE UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za privremenu obustavu obavljanja obrt djelatnosti UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za privremenu obustavu obavljanja obrtničke djelatnostiosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za promjenu poslovnog sjedista obrt djelatnosti UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za promjenu poslovnog sjedista UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za promjenu rjesenja zbog promjene vozila UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za stalni prestanak obavljanja djelatnosti UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za stalni prestanak obavljanja djelatnostiosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za mjerenje udaljenosti poslovnog prostora kladioniceosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Obrazac zahtjeva za pristup novi UPsluzba-za-opcu-upravu
Opci zahtjev PAsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev izuzimanje radne knjizice PAsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za ispravku dopunu u MK UPsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za izdavanje prepisa rjesenja PAsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz birackog spiska PAsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o cinjenicama PAsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izvrsenoj ovjeri PAsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za izdavanje uvjerenja PAsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za izlazak na teren radi ovjere PAsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za naknadni upis u MKR lica koja su stekla drzavljanstvo RBiH UPsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za povrat pogresno uplacenih sredstava UPsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za upis cinjenica u maticnu knjigu PAsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za upis u maticnu knjigu rodjenih UPsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za utvrdjivanje drzavljanstva u MKR UPsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za vracanje prezimena prije sklapanja braka UPsluzba-za-opcu-upravu
Obrazac zahtjeva za pristup novi UP
Opci zahtjev PA
Zahtjev izuzimanje radne knjizice PA
Zahtjev za ispravku dopunu u MK UP
Zahtjev za izdavanje prepisa rjesenja PA
Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz birackog spiska PA
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o cinjenicama PA
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izvrsenoj ovjeri PA
Zahtjev za izdavanje uvjerenja PA
Zahtjev za izlazak na teren radi ovjere PA
Zahtjev za naknadni upis u MKR lica koja su stekla drzavljanstvo RBiH UP
Zahtjev za povrat pogresno uplacenih sredstava UP
Zahtjev za upis cinjenica u maticnu knjigu PA
Zahtjev za upis u maticnu knjigu rodjenih UP
Zahtjev za utvrdjivanje drzavljanstva u MKR UP
Zahtjev za vracanje prezimena prije sklapanja braka UP
Pravilnik o vodjenju registra NMpravilnik-o-vodjenju-registra-udruzenja-nacionalnih-manjina sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Evidencija UNMpravilnik-o-vodjenju-registra-udruzenja-nacionalnih-manjina sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Saglasnost za koristenje podatakapravilnik-o-vodjenju-registra-udruzenja-nacionalnih-manjina sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Upisni listpravilnik-o-vodjenju-registra-udruzenja-nacionalnih-manjina sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Zahtjev za upis u spisakpravilnik-o-vodjenju-registra-udruzenja-nacionalnih-manjina sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Strategije za mladestrategija-za-mlade sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Evidencija omladinskih udruzenjapravilnik-o-vodjenju-spiska-omladinskih-udruzenja sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Pravilnik Spisakpravilnik-o-vodjenju-spiska-omladinskih-udruzenja sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Saglasnost za koriŠtenje podatakapravilnik-o-vodjenju-spiska-omladinskih-udruzenja sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Upisni listpravilnik-o-vodjenju-spiska-omladinskih-udruzenja sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Uvjerenjepravilnik-o-vodjenju-spiska-omladinskih-udruzenja sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Zahtjev za izdavanje uvjerenjapravilnik-o-vodjenju-spiska-omladinskih-udruzenja sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Zahtjev za upis u spisakpravilnik-o-vodjenju-spiska-omladinskih-udruzenja sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Zahtjev za upis u registar sportskih klubova, sportskih društava – udruženja sa sjedištem na području Općine Novi Grad Sarajevoregistar-sportskih-klubova-sportskih-drustava-udruzenja sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Zahtjev za promjene u registru sportskih klubova, sportskih društava – udruženja sa sjedištem na području Općine Novi Grad Sarajevoregistar-sportskih-klubova-sportskih-drustava-udruzenja sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Dopuna dokumentacije PAsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Izjava pod punom moralnom materijalnomsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Zahtjev opci investicije PAsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Zahtjev za dodjelu stana radi prodaje (stanovi privatizovanih preduzeća) PAsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Zahtjev za izdavanje rjesenja o dodjeli kucnog broja UPsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o uvodjenju u evidenciju kucnih brojeva PAsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Zahtjev za izdavanje uvjerenja PAsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Zahtjev za izdavanje uvjerenje o kucnom broju PAsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Zahtjev za pracenje realizacije ugovora PAsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Zahtjev za rjesavanje energetske efikasnosti PAsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Zahtjev za utvrdjivanje kvara na kom. infrastrukturi PAsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Opci zahtjev PAsluzba-za-finansije
Opci zahtjev PAsluzba-za-zajednicke-poslove
Zahtjev za prijavu stete od prirodne i druge nesrecesluzba-civilne-zastite
Zahtjev za izdavanje uvjerenja pripadnosti strukturama CZ PAsluzba-civilne-zastite
Zahtjev opci PAsluzba-civilne-zastite
Aplikacijski obrazac za projekte nevladinih organizacijapa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Opći zahtjev – Odsjek za rad socijalna pitanja i zdravstvopa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Prenos porodične – lične invalidnine, zdravstvene zaštite,IMO i ostalih materijalnih primanja na drugu općinupa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za boračka udruženja Općine Novi Gradpa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći za pripadnike boračke populacije sa područja Općine Novi Grad Sarajevopa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku GPS narukvicapa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za finansiranje-sufinansiranje projekata u svrhu održivog povratka (Javni poziv za održivi povratak)pa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za izdavanje legitimacije o statusu člana porodice poginulog borca – šehidska porodicapa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za izdavanje legitimacije o statusu RVIpa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za izdavanje uvjerenja– Odsjek za boračka pitanjapa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za izdavanje uvjerenja– Odsjek za rad socijalna pitanja i zdravstvopa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za izdavanje uvjerenja za dodatak na djecupa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za pomoć u liječenjupa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za promjenu podataka u službenoj evidencijipa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za sufinansiranje troškova biomedicinski potpomognute oplodnje (vantjelesna oplodnja)pa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za upućivanje na banjsko liječenje (medicinska rehabilitacija)pa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za upućivanje na klimatsko liječenjepa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu demobiliziranim braniocima do navršenih 57 godina životazahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za naknadu troškova dženaze – sahranezahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za prestanak prava na zdravstvenu zaštituzahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Opći zahtjev – Odsjek za boračka pitanjazahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu vožnju u javnom gradskom saobraćajuzahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za ostvarivanje prava na porodičnu invalidninuzahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanja prava na dječiji dodatak za djecu RVI-a od 20% do 80% vojnog invaliditetazahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje svojstva ratnog-mirnodopskog vojnog invalidazahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na mjesečno novčano primanje nosiocu najvišeg ratnog priznanjazahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu članu porodice poginulog borcazahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu demobilisanog borcazahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu RVI i MVIzahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na mjesečno novčano primanje za supruge i djecu poginulog nosioca najvišeg ratnog priznanjazahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za izmjenu rješenjazahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za nastavak korištenja prava na porodičnu invalidninu dostavljanje potvrde o redovnom školovanjuzahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za nastavak prava DDzahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev nastavak prava na DD u uvećanom i osnovnom iznosu kombinovani novizahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje-potvrđivanje statusa raseljene osobezahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za dijete-djecu od rođenja do 18. godina starostizahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu po osnovu statusa civilne žrtve rata – člana porodice civilne žrtve ratazahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na subvencioniranje troškova boravka djece u predškolskim ustanovamazahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu po osnovu statusa raseljenog lica – prognanikazahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za prestanak prava na dodatak na djecu u Općini Novi Grad Sarajevo i prenos predmeta na drugu Općinuzahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za izmjenu rješenja – priznavanje prava na uvećani dodatak na djecuzahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za izmjenu rješenja po osnovu utvrđenog statusa civilne žrtve rata ili člana porodice civilne žrtve ratazahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu plaće ženi-majci za pola radnog vremena kada ne radizahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za lica starija od 65 godinazahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za lica koja se nalaze u statusu socijalne potrebezahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Opći zahtjev – Odsjek za rad, socijalna pitanja i zdravstvozahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Izjavazahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Uputstvo i zahtjev o korištenju sale za sastanke u prostorijama MZsluzba-za-lokalnu-samoupravu
Zahtjev općisluzba-za-lokalnu-samoupravu
Zahtjev za inspekcijskim nadzorom PAsluzba-za-inspekcijske-poslove
Zahtjev za otvaranje inspekcijski nadzor UP komsluzba-za-inspekcijske-poslove
Zahtjev za otvaranje inspekcijski nadzor UP saobsluzba-za-inspekcijske-poslove
Zahtjev za otvaranje inspekcijski nadzor UP urbsluzba-za-inspekcijske-poslove
Zahtjev za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za osnivanje obrta/srodne djelatnostiosnivanje-obrta osnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Izjava o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnostiizjava osnivanje-obrta osnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za naknadu troškova prijevoza učenika/ca s poteškoćama u kretanjusluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o posjedovanju/neposjedovanju nekretninaodsjek-za-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za nastavak korištenja prava na dječiji dodatak za djecu RVI-a od 20% do 80% vojnog invaliditeta / revizija dječijeg dodatka /, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja
Zahtjev za priznavanje prava na dodatak na djecu porodicama sa troje ili više djece, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za prijavu na evidenciju stanovništva Mjesne zajednicesluzba-za-lokalnu-samoupravu
Zahtjev za priznavanje prava na dječji dodatak /FEDERALNI ZAKON/, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na dječji dodatak za vrijeme redovnog studiranja, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu umjesto plaće zaposlenom roditelju, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć nezaposlenom roditelju, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za historijat parcelaodsjek-za-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za usklađivanje površina parcelaodsjek-za-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Pravilnik o finansijskoj podršci djelovanja sportskih klubova/društava sa sjedištem na području Općine Novi Grad Sarajevo – IZVODregistar-sportskih-klubova-sportskih-drustava-udruzenja sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Zahtjev za obračun naknade za zakup zemljišta/zauzimanje javne površine za objekte privremenog karakteraodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta i/ili dodatnu novčanu pomoć na ime prehrane djeteta do 6 mjeseci i dodatne ishrane za majku dojilju, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za sufinansiranje troškova samostalnih poduzetnika – početnika u biznisu, pa-zahtjevi sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za izdavanje PRETHODNE VODNE SAGLASNOSTIsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Zahtjev za izdavanje VODNE DOZVOLEsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Zahtjev za izdavanje VODNE SAGLASNOSTIsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
SAGLASNOST RODITELJAovjere sluzba-za-opcu-upravu
PUNOMOĆovjere sluzba-za-opcu-upravu
IZJAVA – kućna listaovjere sluzba-za-opcu-upravu
IZJAVA – dva svjedokaovjere sluzba-za-opcu-upravu
IZJAVA – vlastitaovjere sluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za priznavanje prava na dodatak na djecu, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za brisanje iz Registra poljoprivrednog gazdinstva i Registra klijenataosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za brisanje iz Registra pčelara i pčelinjakaosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za izdavanje potvrde o upisu u Registar pčelara i pčelinjakaosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za izdavanje potvrde o površini i lokaciji prostora za držanje i uzgoj životinjaosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za izdavanje potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenataosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o bavljenju poljoprivrednom proizvodnjomosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za odobravanje za smještaj pokretnog pčelinjakaosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za upis promjena u Registaru poljoprivrednih gazdinstava i Registru klijenataosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za upis promjena u Registru pčelara i pčelinjakaosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za upis u Registar pčelara i pčelinjakaosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenataosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za nastavak ostvarivanja prava na dječji dodatak /FEDERALNI ZAKON/, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
OBRAZAC FBIH-DD, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja
Dostava dokumentacije za nastavak isplate porodične invalidnine (civilne žrtve rata), revizija zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za nastavak korištenja prava na dječji dodatak za vrijeme redovnog studiranja, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za nastavak korištenja prava na dodatak na djecu za dijete/cu, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za nastavak korištenja prava na dodatak na djecu porodicama sa troje ili više djece (u iznosu od 57,75 KM), sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za ostvarivanje prava na egzistencijalnu naknadu demobiliziranih branilaca-povratnika u entitet Repubika Srpska ili Brčko Distrikt BiHzahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za oslobađanje plaćanja naknade za pogodnost građevinskog zemljišta – rente i naknade za uređenje -poslovnog prostora (legalizacija i nova gradnja)zahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za oslobađanje plaćanja naknade za pogodnost građevinskog zemljišta – rente i naknade za uređenje građevinskog zemljišta (legalizacija i nova gradnja)zahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za ostvarivanje prava na egzistencijalnu naknadu za suprugu umrlog demobilisanog braniocazahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za ostvarivanje prava na egzistencijalnu naknadu demobiliziranog braniocazahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za ostvarivanje jednokratne novčane pomoći porodicama sa troje i više djece, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za ostvarivanje jednokratne novčane pomoći porodiljama za rođenje blizanaca, trojki ili četvorki, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje statusa civilne žrtve rata, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje statusa civilne žrtve rata i prava na porodičnu invalidninu, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za ostvarivanje prava na personalnu asistenciju za ratne vojne invalide- paraplegičare i ratne vojne invalide kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica I, II i III stepenazahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Opći zahtjev – Odsjek za boračka pitanja UPzahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Opći zahtjev – Odsjek za boračka pitanja PApa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanja prava na mjesečno novčano primanje za roditelje poginulog nosioca najvišeg ratnog priznanja (ako nije bio oženjen)zahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na mjesečno novčano primanje za RVI, kome je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog licazahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na mjesečno novčano primanje nosioca “Partizanske spomenice 1941”zahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Prijavni obrazac za Mjeru 1 – Sufinansiranje zapošljavanja, obuke i stručnog usavršavanja nezaposlenih osoba i pripravnikasluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za finansiranje/sufinansiranje članarina u sportskim klubovima djece i mladihsluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport

@2022 – Općina Novi Grad Sarajevo. Sva prava pridržana. Design by Sejkan Design