Služba za obrazovanje, kulturu i sport

od admin

Općinska služba za obrazovanje, kulturu, sport i lokalni razvoj, vrši sljedeće poslove:

 • provođenje zakona, drugih propisa i općih akata u okviru prava i dužnosti općine u oblasti obrazovanja, kulture, sporta, lokalnog razvoja,
 • predlaže i provodi utvrđenu politiku i stvara uslove za razvoj djelatnosti iz oblasti brige za djecu, osnovnom obrazovanju i odgoju, kulturi, fizičkoj kulturi i sportu,
 • stara se o stvaranju uslova za razvoj i slobodno djelovanje lokalnih informativnih medija u skladu sa zakonom,
 • provodi općinsku politiku utvrđenu Strategijom razvoja Općine i sektorskim strategijama, te kreira i provodi akcione planove i programe rada,
 • vrši stručne analize i pripreme izvještaja i informacija za potrebe općinskog načelnika,
 • organizuje i koordinira rad Centra za razvoj biznisa i informatičkog centra Općine,
 • obezbjeđuje kontinuirano praćenje provedbe strateških planskih dokumenata, ažurira i inicira razradu projektnih prijedloga,
 • razvija projektni pristup kod realizacije razvojnih prioriteta na nivou Općine.
 • provodi i unapređuje proceduru saradnje sa nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva,
 • obezbjeđuje izradu aplikacija po standardnim procedurama za finansiranje projektnih prijedloga Općine,
 • obezbjeđuje prezentacije i promocije projekata Općine,
 • vrši i druge poslove iz oblasti za koje je obrazovana.

NaslovKategorijeLinkdoc_categories_hfilter
Pravilnik o vodjenju registra NMpravilnik-o-vodjenju-registra-udruzenja-nacionalnih-manjina sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Evidencija UNMpravilnik-o-vodjenju-registra-udruzenja-nacionalnih-manjina sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Saglasnost za koristenje podatakapravilnik-o-vodjenju-registra-udruzenja-nacionalnih-manjina sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Upisni listpravilnik-o-vodjenju-registra-udruzenja-nacionalnih-manjina sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Zahtjev za upis u spisakpravilnik-o-vodjenju-registra-udruzenja-nacionalnih-manjina sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Strategije za mladestrategija-za-mlade sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Evidencija omladinskih udruzenjapravilnik-o-vodjenju-spiska-omladinskih-udruzenja sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Pravilnik Spisakpravilnik-o-vodjenju-spiska-omladinskih-udruzenja sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Saglasnost za koriŠtenje podatakapravilnik-o-vodjenju-spiska-omladinskih-udruzenja sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Upisni listpravilnik-o-vodjenju-spiska-omladinskih-udruzenja sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Uvjerenjepravilnik-o-vodjenju-spiska-omladinskih-udruzenja sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Zahtjev za izdavanje uvjerenjapravilnik-o-vodjenju-spiska-omladinskih-udruzenja sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Zahtjev za upis u spisakpravilnik-o-vodjenju-spiska-omladinskih-udruzenja sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Zahtjev za upis u registar sportskih klubova, sportskih društava – udruženja sa sjedištem na području Općine Novi Grad Sarajevoregistar-sportskih-klubova-sportskih-drustava-udruzenja sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Zahtjev za promjene u registru sportskih klubova, sportskih društava – udruženja sa sjedištem na području Općine Novi Grad Sarajevoregistar-sportskih-klubova-sportskih-drustava-udruzenja sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Zahtjev za naknadu troškova prijevoza učenika/ca s poteškoćama u kretanjusluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Rang lista stipendista učenika/ studenata sportista za 2022. godinusluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Pravilnik o finansijskoj podršci djelovanja sportskih klubova/društava sa sjedištem na području Općine Novi Grad Sarajevo – IZVODregistar-sportskih-klubova-sportskih-drustava-udruzenja sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o finansijskoj podršci djelovanja sportskih klubova-društava sa sjedištem na području Općine Novi Grad Sarajevo (prečišćeni tekst)registar-sportskih-klubova-sportskih-drustava-udruzenja sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Zahtjev za finansiranje/sufinansiranje članarina u sportskim klubovima djece i mladihsluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport

Adisa Šuman, Rukovodioc

E-mail: adisasuman@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033/291–190 / Lokal 190
Soba: 510

Alen Zorlak, Rukovodioc

E-mail: urbanizam@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033/291–314 / Lokal 314
Soba: 223
Ime
Prezime
Email
Poruka
Hvala Vam na poruci
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.
Rukovodioc

Alen Zorlak

E-mail
urbanizam@novigradsarajevo.ba
Telefon
033/291–314
Lokal
314
Soba
223

@2022 – Općina Novi Grad Sarajevo. Sva prava pridržana. Design by Sejkan Design