Vijećnici

od admin

Klub vijećnika SDA (SDA)

Adnan Gušo
Vijećnik
 • Stručna sprema: SSS
 • Datum rođenja: 1975. godine
doc. dr. Hadžan Konjo
Vijećnik
 • Stručna sprema: VSS
 • Datum rođenja: 1960. godine
Kenan Kolašinac
Vijećnik
 • Stručna sprema: SSS
 • Datum rođenja: 1973. godine
Emir Šehović
Vijećnik
 • Stručna sprema: VSS
 • Datum rođenja: 1979. godine

Klub vijećnika Narod i Pravda (NiP)

Alem Logo
Vijećnik
 • Stručna sprema: VSS
 • Datum rođenja: 1980. godine
dr. Merjem Ridžal
Vijećnica
 • Stručna sprema: VSS
 • Datum rođenja: 1979. godine
Dino Okerić
Vijećnik
 • Stručna sprema: VSS
 • Datum rođenja: 1981. godine
Aida Ožegović
Vijećnica
 • Stručna sprema: VSS
 • Datum rođenja: 1975. godine
Adis Pljevljak
Vijećnik
 • Stručna sprema: VSS
 • Datum rođenja: 1980. godine
Mirza Selimbegović
Predsjedavajući Općinskog vijeća
 • Stručna sprema: VSS
 • Datum rođenja: 1985. godine
Toni Vukadin
Vijećnik
 • Stručna sprema: VSS
 • Datum rođenja: 1984. godine
Silvije Kristić
Vijećnik
 • Stručna sprema: VSS
 • Datum rođenja: 1981. godine
Almir Džindo
Vijećnik
 • Stručna sprema: VSS
 • Datum rođenja: 1982. godine

Klub vijećnika Naše Stranke (NS)

Adi Škaljić
Vijećnik
 • Stručna sprema: VSS
 • Datum rođenja: 1987. godine
Vernes Ćosić
Zamjenik predsjedavajućeg općinskog vijeća
 • Stručna sprema: VSS
 • Datum rođenja: 1969. godine

Klub vijećnika SDP-a (SDP)

Marko Miličević
Vijećnik
 • Stručna sprema: SSS
 • Datum rođenja: 1963. godine
Ajša Bajraktarević
Zamjenik predsjedavajućeg općinskog vijeća
 • Stručna sprema: VSS
 • Datum rođenja: 1983. godine

Klub vijećnika “Spahić-Memišević” (Spahić-Memišević)

Mirza Memišević (Demokratska fronta)
Vijećnik
 • Stručna sprema: VSS
 • Datum rođenja: 1982. godine
Enisa Spahić
Samostalna vijećnica
 • Stručna sprema: VSS
 • Datum rođenja: 1962. godine

Klub vijećnika “USD BH – BOSS-Mirnes Ajanović” (USD BH – BOSS-Mirnes Ajanović)

Bajro Biber
Vijećnik
 • Stručna sprema: VSS
 • Datum rođenja: 1963. godine
Drago Jurić
Zamjenik predsjedavajućeg općinskog vijeća
 • Stručna sprema: SSS
 • Datum rođenja: 1952. godine

Platforma za progres (PzP)

mr. Maja Dedović Muftić
Zamjenik predsjedavajućeg općinskog vijeća
 • Stručna sprema: VSS
 • Datum rođenja: 1987. godine

Samostalni Vijećnici

Fahrudin Tinjak
Samostalni vijećnik
 • Stručna sprema: VSS
 • Datum rođenja: 1976. godine

Klub za Bosnu i Hercegovinu (ZBiH)

Adis Šahmanija
Vijećnik
 • Stručna sprema: VSS
 • Datum rođenja: 1983. godine
Elvis Hodžić
Vijećnik
 • Stručna sprema: VSS
 • Datum rođenja: 1975. godine
Azem Cviko
Vijećnik
 • Stručna sprema: SSS
 • Datum rođenja: 1971. godine
mr. Mehmed Karkelja
Vijećnik
 • Stručna sprema: VSS
 • Datum rođenja: 1968. godine
Jasmin Smječanin
Vijećnik
 • Stručna sprema: VSS
 • Datum rođenja: 1975. godine
Edita Šandal
Vijećnica
 • Stručna sprema: SSS-Student
 • Datum rođenja: 1991. godine
Nejra Džanko
Vijećnica
 • Stručna sprema: VSS
 • Datum rođenja: 1985. godine
Vahdijana Skopak
Vijećnica
 • Stručna sprema: VSS
 • Datum rođenja: 1989. godine

@2022 – Općina Novi Grad Sarajevo. Sva prava pridržana. Design by Sejkan Design