Služba za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo

od admin

Općinska Služba za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo, vrši sljedeće poslove:

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti boračko-invalidske zaštite, rada, socijalnih pitanja, zdravstva, izbjeglih i raseljenih lica,
 • sprovodi utvrđenu politiku u oblasti boračko-invalidske zaštite,
 • prati stanje i rješava u upravnim stvarima i poduzima upravne i druge mjere u oblasti boračko invalidske zaštite,
 • obavlja poslove u saradnji sa vojnim i civilnim strukturama na obezbjeđenju i raspodjeli pomoći nosiocima prava iz osnova boračko-invalidske zaštite,
 • vodi statistiku, knjigovodstvo i odgovarajuće evidencije iz oblasti boračko-invalidske zaštite,
 • vrši stručne i administrativne poslove za komisije i druga radna tijela Općinskog vijeća i općinskog načelnika,
 • provodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je osnovana,
 • rješava u upravnim stvarima u navedenim oblastima,
 • stara se o socijalnom stanju i zdravstvenim prilikama stanovnika i stvaranju uslova za zadovoljavanje potreba iz navedenih oblasti na području općine,
 • formira informacioni centar za pružanje potrebnih informacija u vezi prava i obaveza izbjeglica, njihovog povratka i pružanja pravne pomoći u rješavanju spornih pitanja;
 • vodi evidenciju i kontrolu kretanja i povratka izbjeglica na području općine,
 • učestvuje u rješavanju problema smještaja izbjeglica i raseljenih lica, provjerava smještajne mogućnosti za povratak izbjeglica /repatrijanata/ iz inostranstva koji žele da se vrate na područje općine i o tome izdaje odgovarajuću dokumentaciju,
 • planira i učestvuje u implementaciji svih oblika zaštite i brige o izbjeglicama i raseljenim licima uz saradnju sa drugim službama,
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je obrazovana.

NaslovKategorijeLinkdoc_categories_hfilter
Aplikacijski obrazac za projekte nevladinih organizacijapa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Opći zahtjev – Odsjek za rad socijalna pitanja i zdravstvopa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Prenos porodične – lične invalidnine, zdravstvene zaštite,IMO i ostalih materijalnih primanja na drugu općinupa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za boračka udruženja Općine Novi Gradpa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći za pripadnike boračke populacije sa područja Općine Novi Grad Sarajevopa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku GPS narukvicapa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za finansiranje-sufinansiranje projekata u svrhu održivog povratka (Javni poziv za održivi povratak)pa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za izdavanje legitimacije o statusu člana porodice poginulog borca – šehidska porodicapa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za izdavanje legitimacije o statusu RVIpa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za izdavanje uvjerenja– Odsjek za boračka pitanjapa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za izdavanje uvjerenja– Odsjek za rad socijalna pitanja i zdravstvopa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za izdavanje uvjerenja za dodatak na djecupa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za pomoć u liječenjupa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za promjenu podataka u službenoj evidencijipa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za sufinansiranje troškova biomedicinski potpomognute oplodnje (vantjelesna oplodnja)pa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za upućivanje na banjsko liječenje (medicinska rehabilitacija)pa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za upućivanje na klimatsko liječenjepa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu demobiliziranim braniocima do navršenih 57 godina životazahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za naknadu troškova dženaze – sahranezahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za prestanak prava na zdravstvenu zaštituzahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Opći zahtjev – Odsjek za boračka pitanjazahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu vožnju u javnom gradskom saobraćajuzahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za ostvarivanje prava na porodičnu invalidninuzahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanja prava na dječiji dodatak za djecu RVI-a od 20% do 80% vojnog invaliditetazahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje svojstva ratnog-mirnodopskog vojnog invalidazahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na mjesečno novčano primanje nosiocu najvišeg ratnog priznanjazahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu članu porodice poginulog borcazahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu demobilisanog borcazahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu RVI i MVIzahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na mjesečno novčano primanje za supruge i djecu poginulog nosioca najvišeg ratnog priznanjazahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za izmjenu rješenjazahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za nastavak korištenja prava na porodičnu invalidninu dostavljanje potvrde o redovnom školovanjuzahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za nastavak prava DDzahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev nastavak prava na DD u uvećanom i osnovnom iznosu kombinovani novizahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje-potvrđivanje statusa raseljene osobezahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za dijete-djecu od rođenja do 18. godina starostizahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu po osnovu statusa civilne žrtve rata – člana porodice civilne žrtve ratazahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na subvencioniranje troškova boravka djece u predškolskim ustanovamazahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu po osnovu statusa raseljenog lica – prognanikazahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za prestanak prava na dodatak na djecu u Općini Novi Grad Sarajevo i prenos predmeta na drugu Općinuzahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za izmjenu rješenja – priznavanje prava na uvećani dodatak na djecuzahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za izmjenu rješenja po osnovu utvrđenog statusa civilne žrtve rata ili člana porodice civilne žrtve ratazahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu plaće ženi-majci za pola radnog vremena kada ne radizahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za lica starija od 65 godinazahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za lica koja se nalaze u statusu socijalne potrebezahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Opći zahtjev – Odsjek za rad, socijalna pitanja i zdravstvozahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Izjavazahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za nastavak korištenja prava na dječiji dodatak za djecu RVI-a od 20% do 80% vojnog invaliditeta / revizija dječijeg dodatka /, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja
Zahtjev za priznavanje prava na dodatak na djecu porodicama sa troje ili više djece, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na dječji dodatak /FEDERALNI ZAKON/, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na dječji dodatak za vrijeme redovnog studiranja, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu umjesto plaće zaposlenom roditelju, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć nezaposlenom roditelju, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta i/ili dodatnu novčanu pomoć na ime prehrane djeteta do 6 mjeseci i dodatne ishrane za majku dojilju, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za sufinansiranje troškova samostalnih poduzetnika – početnika u biznisu, pa-zahtjevi sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na dodatak na djecu, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za nastavak ostvarivanja prava na dječji dodatak /FEDERALNI ZAKON/, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
OBRAZAC FBIH-DD, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja
Dostava dokumentacije za nastavak isplate porodične invalidnine (civilne žrtve rata), revizija zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za nastavak korištenja prava na dječji dodatak za vrijeme redovnog studiranja, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za nastavak korištenja prava na dodatak na djecu za dijete/cu, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za nastavak korištenja prava na dodatak na djecu porodicama sa troje ili više djece (u iznosu od 57,75 KM), sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za ostvarivanje prava na egzistencijalnu naknadu demobiliziranih branilaca-povratnika u entitet Repubika Srpska ili Brčko Distrikt BiHzahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za oslobađanje plaćanja naknade za pogodnost građevinskog zemljišta – rente i naknade za uređenje -poslovnog prostora (legalizacija i nova gradnja)zahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za oslobađanje plaćanja naknade za pogodnost građevinskog zemljišta – rente i naknade za uređenje građevinskog zemljišta (legalizacija i nova gradnja)zahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za ostvarivanje prava na egzistencijalnu naknadu za suprugu umrlog demobilisanog braniocazahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za ostvarivanje prava na egzistencijalnu naknadu demobiliziranog braniocazahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za ostvarivanje jednokratne novčane pomoći porodicama sa troje i više djece, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za ostvarivanje jednokratne novčane pomoći porodiljama za rođenje blizanaca, trojki ili četvorki, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje statusa civilne žrtve rata, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje statusa civilne žrtve rata i prava na porodičnu invalidninu, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za ostvarivanje prava na personalnu asistenciju za ratne vojne invalide- paraplegičare i ratne vojne invalide kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica I, II i III stepenazahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Opći zahtjev – Odsjek za boračka pitanja UPzahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Opći zahtjev – Odsjek za boračka pitanja PApa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanja prava na mjesečno novčano primanje za roditelje poginulog nosioca najvišeg ratnog priznanja (ako nije bio oženjen)zahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na mjesečno novčano primanje za RVI, kome je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog licazahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na mjesečno novčano primanje nosioca “Partizanske spomenice 1941”zahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo

Tajib Delalić, Rukovodioc

E-mail: biz-soc@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033/291–110 / Lokal 110
Soba: 325

Alen Zorlak, Rukovodioc

E-mail: urbanizam@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033/291–314 / Lokal 314
Soba: 223
Ime
Prezime
Email
Poruka
Hvala Vam na poruci
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.
Rukovodioc

Alen Zorlak

E-mail
urbanizam@novigradsarajevo.ba
Telefon
033/291–314
Lokal
314
Soba
223

@2022 – Općina Novi Grad Sarajevo. Sva prava pridržana. Design by Sejkan Design