Služba za finansije

od admin

Služba za finansije i zajedničke poslove, vrši sljedeće poslove:

 • provođenje zakona, drugih propisa i općih akata u okviru prava i dužnosti općine u oblasti privrede, finansija i inspekcijskih poslova,
 • vrši upravno-pravne poslove i provodi utvrđenu politiku u oblastima za koju je osnovana,
 • vrši poslove praćenja privrednih kretanja u oblastima za koje je osnovana, posebno u oblasti male privrede i samostalnog privređivanja,
 • vodi brigu o prirodnim i poljoprivrednim resursima Općine i razvoju programa za unapređenje stanja u ovoj oblasti,
 • predlaže i provodi utvrđenu politiku u oblasti upravljanja poslovnim prostorima kao i kontrolu racionalnog korištenja prostora koji su vlasništvo Općine,
 • vrši određene poslove u postupku privatizacije i restitucije, kao i poslove vezane za kupovinu i prodaju poslovnih prostora,
 • organizuje analitičko praćenje zakupaca poslovnih prostora,
 • predlaže u okviru ovlaštenja mjere prema ustanovama, preduzećima i drugim organizacijama, i zajednicama od značaja za Općinu,
 • prati stanje i vodi registar u oblasti samostalnog obavljanja poslovnih djelatnosti,
 • obavlja poslove planiranja, praćenja i izvještavanja o izvršenju budžeta,
 • vodi računovodstvene i knjigovodstvene poslove,
 • analizira, inicira i učestvuje u izradi propisa u oblastima za koje je osnovana,
 • vodi općinski trezor i sve poslove vezane za trezorsko poslovanje općine,
 • vrši obračun i priprema isplatu za korisnike boračko-invalidske i socijalne zaštite,
 • vrši obračun i isplatu plaća za sve korisnike općinskog budžeta,
 • vrši obračun i isplate svih naknada za općinske vijećnike, državne službenike i namještenike i članove savjeta mjesnih zajednica,
 • priprema sve finansijske i računovodstvene izvještaje, shodno zakonima i drugim aktima,
 • prati izvršavanje svih kapitalnih projekata koje vodi općina u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • organizuje i vodi aktivnosti provođenja eksterne revizije finansijskih izvještaja općine,
 • organizuje internu reviziju u općini,
 • vrši prodaju administrativnih taksi,
 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te nadležnim organima predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera,
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je obrazovana.

NaslovKategorijeLinkdoc_categories_hfilter
Opci zahtjev PAsluzba-za-finansije

Samira Kazazović, Rukovodilac

E-mail: finansije1@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033/291-122 / Lokal 122
Soba: 205

Alen Zorlak, Rukovodioc

E-mail: urbanizam@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033/291–314 / Lokal 314
Soba: 223
Ime
Prezime
Email
Poruka
Hvala Vam na poruci
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.
Rukovodioc

Alen Zorlak

E-mail
urbanizam@novigradsarajevo.ba
Telefon
033/291–314
Lokal
314
Soba
223

@2022 – Općina Novi Grad Sarajevo. Sva prava pridržana. Design by Sejkan Design