NAČELNIK OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO

mr. Semir Efendić

Rođen je 4. septembra 1983. godine u Goraždu. Magistar je javne uprave, a osnovnu i srednju školu završio je u Sarajevu. Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu završio je kao jedan od naboljih studenata u generaciji 2007. godine. Diplomirao je na predmetu "Politička filozofija". Postdiplomski studij završio je na Fakultetu za ekonomiju i administraciju Univerziteta Malaya u Kuala Lumpuru u Maleziji, koji se ubraja među 100 najboljih univerziteta u svijetu. Zbog visokog prosjeka ocjena na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu bio je angažovan i kao demonstrator na predmetima "Opća politologija" i "Historija socijalne i političke misli u BiH".

Još u toku dodiplomskog studija započeo je sa profesionalnom edukacijom u oblasti političke prakse vezane za procese demokratizacije jugoistočne Evrope i integracije regiona u Evropsku uniju. U organizaciji "Robert Šuman" instituta prošao je seriju edukacija kroz ciklus "Mladi lideri jugoistočne Evrope" koja je obuhvatala različite teme iz pomenutih oblasti, a održavala se u gradovima Evropske unije - Beču, Briselu, Štokholmu, Budimpešti, itd. Veoma bitna radna iskustva i znanja stekao je u periodu od 2007 - 2009. godine, kada je radio u Ministarstvu obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo. Uporedo sa postdiplomskim studijem 2009. godine radio je i u privatnoj kompaniji "MAC's Medical", gdje je bio angažovan sve do novembra 2012. godine.

Trenutno mr. Semir Efendić predstavlja Općinu Novi Grad Sarajevo, ali i Bosnu i Hercegovinu u dva značajna tijela van granica, predstavnik je Bosne i Hercegovine u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope, na prijedlog Saveza Općina i Gradova FBiH, te je izabran za kopredsjednika i člana Upravnog odbora Unije općina turskog svijeta (TDBB), koja broji preko 1.100 općina i gradova iz 28 zemalja svijeta.

@2022 – Općina Novi Grad Sarajevo. Sva prava pridržana. Design by Sejkan Design