Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Služba za urbanizam, stambene, imovinsko – pravne geodetske poslove i katastar nekretnina

od admin

Općinska Služba za urbanizam, stambene, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, vrši sljedeće poslove:

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima prostornog uređenja i imovinsko-pravnih odnosa za koje je osnovana,
 • izvršava poslove propisane Zakonom o prostornom uređenju prenesene na općinske organe uprave,
 • priprema i donosi rješenja u prvostepenom postupku rješavanja kao što su rješenja o izdavanju urbanističke saglasnosti, rješenje o izdavanju građevinske dozvole, odobrenja za upotrebu objekata i druga rješenja u skladu sa zakonom,
 • vrši stručne poslove u pripremi i provođenju planskih akata,
 • vrši poslove obrazovanja stručnih komisija za tehnički prijem građevina i imenovanje komisija za pregled projektne dokumentacije za izgradnju skloništa i zaklona,
 • obavlja poslove pretvaranja stambenog prostora u poslovne prostore u vlasništvu fizičkih lica, shodno Zakonu,
 • provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu,
 • provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom nekretnina, te postupak uknjiženja nekretnina državne svojine,
 • vodi postupak pravične naknade u prvom stepenu za građansko-pravne i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu,
 • vodi postupak provođenja zakona u oblasti agrara, arondacije i drugih svojinskih odnosa u ovoj oblasti,
 • razmatra pitanja prava preče kupnje nepokretnosti, prava zakupa nepokretnosti u državnoj svojini,
 • vodi postupak pretvaranja zajedničkih prostorija u stanove kao i stambenih prostorija u poslovni prostor,
 • priprema prijedlog općinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa za općinskog načelnika i općinsko vijeće,
 • poslove održavanja premjera i katastra nekretnina u skladu sa Zakonom,
 • poslove provođenja promjena na zemljištu i kompjutersku obradu podataka sa provođenjem promjena na katastarskim planovima i operatu,
 • rješava o upisu prava na nekretninama po službenoj dužnosti i po zahtjevu stranaka,
 • vodi evidenciju prava na nekretninama,
 • izdaje uvjerenja i izvode, kopije podataka premjera i katastra nekretnina, te davanje drugih podataka u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • viši poslove vještačenja predmeta za potrebe postupka iz
 • imovinsko-pravne oblasti,
 • vrši poslove vještačenja po pozivu suda,
 • vrši poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima iz oblasti urbanizma i građenja,
 • vodi propisane evidencije i inicira izmjenu propisa iz oblasti za koje je osnovana,
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je obrazovana.

NaslovKategorijeLinkdoc_categories_hfilter
Dopuna dokumentacije UP PAodsjek-za-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za cijepanje parcela UPodsjek-za-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za isplanjenje objekta UPodsjek-za-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje kopije katastarskog plana PAodsjek-za-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje prepisa posjedovnog lista PAodsjek-za-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za promjenu posjednika u katastarskom operatuodsjek-za-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za uplanjenje objekta UPodsjek-za-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Dopuna dokumentacije UP PAodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Prijedlog za eksproprijaciju nekretnina UPodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeno zauzimanjeodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za preuzimanje gradjevinskog zemljista UPodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za produzenje rjesenja za zadrzavanje objekata privremenogodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za utvrdivanje naknade za pogodnost lokacije-rente fizicka licaUPodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za utvrdjivanje naknade za pogodnost lokacije rentaFPL UPodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za utvrdjivanje prava vlasnistva leg UPodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za utvrdjivanje zemljista za redovnu upotrebu objekta UPodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za dodjelu stana radi prodaje (stanovi privatizovanih preduzeća)odsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Prijava na oglas za davanje u zakup stanova PAodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za dodjelu stana radi prodaje PAodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za dodjelu opcinskih stanovi PAodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za dodjelu stanova privatizovanih preduzeca PAodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za donosenje rjesenja o ulasku u stan UPodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za zakljucenje ugovora o kupoprodaji stana PAodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za zakljucenje ugovora o zakupu stana PAodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za isplatu novčane naknade za privremeni smještajodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za obracun naknade za zakup zemljišta-zauzimanje javne površine za objekte privremenog karakteraodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Prijava za besplatno korištenje zemljišta u državnoj svojini u poljoprivredne svrheodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Dopuna dokumentacije UP PAodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Izjava nije podnesen zahtjevodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Izjava podnesen zahtjevodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Prijedlog za obnovu postupka u legalizaciji UPodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za formiranje Komisije za pregled dokumentacije sklonista leg UPodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje naknadnog odobrenja za gradjenje UPodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje saglasnosti struja leg PAodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje uvjerenja legalizacija i urbanisticka PAodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za nastavak prekinutog postupka u odsjeku za legalizaciju UPodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za obracun naknade za oslobadjanje od izgradnje sklonista leg UPodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za obracun posebne naknade za bespravnu gradnju UPodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za produzenje vaznosti rjesenja leg UPodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za tehnicki pregled objekta i izdavanje odobrenja za upotrebu leg UPodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za ucrtavanje objekta u Izvod iz katastra podzemnih instalacija PAodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev_za_izdavanje_saglasnosti_struja_reg_PAodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Dopuna dokumentacije PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za formiranje Komisije za pregled dokumentacije sklonista UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za iskolicenje objekta PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje izvoda iz planske dokumentacije PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje odobrenja za gradjenje UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje odobrenja za pripremne radove UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje odobrenja za prokop javne povrsine UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje odobrenja za uklanjanje legalnog objekta UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje potvrde o etaziranju PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje urbanisticke saglasnosti UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje uvjerenja korisne stambene povrsine PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izmjenu detaljne planske dokumentacije po skracenom postupku PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za nastavak postupka UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za nastavak prekinutog postupka u odsjeku za urbanizam UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za obracun naknade za oslobadjanje od izgradnje sklonista UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za odobravanje radova tekuceg odrzavanja PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za pretvaranje dijela stambenog u poslovni prostor UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za prijem iskopa temelja PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za produzenje vaznosti rjesenja UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za sanaciju ostecene gradjevine koje su legalno izgradjene UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za sjecu stabala UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za tehnicki pregled objekta i izdavanje odobrenja za upotrebu UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za ucesce u izradi planske dokumentacije PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za ucrtavanje objekta u Izvod iz katastra PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za utvrdjivanje uslovnosti stanovanja PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o posjedovanju/neposjedovanju nekretninaodsjek-za-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za historijat parcelaodsjek-za-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za usklađivanje površina parcelaodsjek-za-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za obračun naknade za zakup zemljišta/zauzimanje javne površine za objekte privremenog karakteraodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina

Alen Zorlak, Rukovodioc

E-mail: urbanizam@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033/291–314 / Lokal 314
Soba: 223

Ime
Prezime
Email
Poruka
Hvala Vam na poruci
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.
Rukovodioc

Alen Zorlak

E-mail
urbanizam@novigradsarajevo.ba
Telefon
033/291–314
Lokal
314
Soba
223

@2022 – Općina Novi Grad Sarajevo. Sva prava pridržana. Design by Sejkan Design