Služba za opću upravu

od admin

Služba za opću upravu, vrši sljedeće poslove:

PRIJAVA VJENČANJA:
Dokumenti za sklapanje braka državljana BiH

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Lične karte mladenaca i svjedoka na uvid

DOKUMENTI  ZA SKLAPANJE BRAKA SA STRANIM DRŽAVLJANINOM:

 • Izvod iz matične knjige rođenih- internacionalni
 • Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju sa prevodom za upotrebu u inostranstvu
 • Uvjerenje o državljanstvu sa prevodom
 • Ovjerena kopija pasoša sa prevodom
 • Prijava boravka u Bosni i Hercegovini

UPIS U MATIČNU KNJIGU VJENČANIH  BRAKA SKLOPLJENOG U INOSTRANSTVU:

 • Prijava/zahtjev
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih- internacionalni
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Uvjerenje o prebivalištu

PRAVNA POMOĆ:

Besplatna pravna pomoć

 • Davanje pravnih savjeta u uredu
 • Sastavljanje podnesaka: zahtjeva, predstavki, molbi, žalbi i dr. iz domena funkcionisanja općinske uprave.

Ured se nalazi u sobi broj 126  na prvom spratu i građanima je na raspolaganju svake srijede i petka u periodu od 08:00 do 16:30 sati.

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH DJETETA ROĐENOG U INOSTRANSTVU:

 • Internacionalni rodni list
 • Uvjerenje o državljanstvu roditelja
 • Uvjerenje o prebivalištu roditelja  

PRIJAVA NOVOROĐENE DJECE:

 • Prijava/zahtjev
 • Potvrda o rođenju djeteta
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih roditelja
 • Prijava prebivališta za roditelje
 • Uvjerenje o državljanstvu za roditelje
 • Lične karte roditelja (na uvid)

PRIJAVA DJECE ROĐENE VAN BRAKA:

 • Prijava/zahtjev
 • Potvrda o rođenju djeteta
 • Izvod iz matične knjige rođenih majke
 • Uvjerenje o državljanstvu za roditelje
 • Zapisnik o priznanju očinstva (ukoliko isti posjeduje)
 • Prijava prebivališta za roditelje
 • Lične karte roditelja (na uvid)

PRIJAVA SMRTI:

 • Prijava/zahtjev
 • Potvrda o smrti
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Potvrda o identitetu
 • Popunjen obrazac smrtovnice

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH SMRTI KOJA SE DOGODILA U INOSTRANSTVU:

 • Prijava/zahtjev
 • Internacionalni izvod iz matične knjige umrlih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Potvrda o identitetu
 • Popunjen obrazac smrtovnice

OVJERA DOKUMENATA I LEGALIZACIJA POTPISA:

 • Ovjera i legalizacija potpisa vrši se isključivo uz prisustvo osobe koja legalizuje potpis i uvida u identifikacioni dokument
 • Ovjera kopije dokumenta vrši se isključivo uz priloženi original dokumenta
 • Za osobe koje ne mogu doći u zgradu općine radi ovjere i legalizacije potpisa potrebno je da podnesu zahtjev za izlazak na teren na protokolu općine.

PROTOKOL:
Prijem podnesaka se vrši u šalter sali općine svakim radnim danom od 08:00 do 18:00 sati.
Prilikom predaje podneska službenik je dužan izdati potvrdu o prijemu sa datumom i potpisom službenika.

NaslovKategorijeLinkdoc_categories_hfilter
Obrazac zahtjeva za pristup novi UPsluzba-za-opcu-upravu
Opci zahtjev PAsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev izuzimanje radne knjizice PAsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za ispravku dopunu u MK UPsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za izdavanje prepisa rjesenja PAsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz birackog spiska PAsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o cinjenicama PAsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izvrsenoj ovjeri PAsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za izdavanje uvjerenja PAsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za izlazak na teren radi ovjere PAsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za naknadni upis u MKR lica koja su stekla drzavljanstvo RBiH UPsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za povrat pogresno uplacenih sredstava UPsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za upis cinjenica u maticnu knjigu PAsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za upis u maticnu knjigu rodjenih UPsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za utvrdjivanje drzavljanstva u MKR UPsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za vracanje prezimena prije sklapanja braka UPsluzba-za-opcu-upravu
SAGLASNOST RODITELJAovjere sluzba-za-opcu-upravu
PUNOMOĆovjere sluzba-za-opcu-upravu
IZJAVA – kućna listaovjere sluzba-za-opcu-upravu
IZJAVA – dva svjedokaovjere sluzba-za-opcu-upravu
IZJAVA – vlastitaovjere sluzba-za-opcu-upravu

Aida Rizvanović, Rukovodioc

E-mail: maticniured@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033/291–158 / Lokal 158
Soba: 131

Alen Zorlak, Rukovodioc

E-mail: urbanizam@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033/291–314 / Lokal 314
Soba: 223
Ime
Prezime
Email
Poruka
Hvala Vam na poruci
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.
Rukovodioc

Alen Zorlak

E-mail
urbanizam@novigradsarajevo.ba
Telefon
033/291–314
Lokal
314
Soba
223

@2022 – Općina Novi Grad Sarajevo. Sva prava pridržana. Design by Sejkan Design