Search
Generic filters
Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Služba za opću upravu

od admin


Služba za opću upravu, vrši sljedeće poslove:

DRŽAVLJANSTVO:

Za osobe za koje je izvršen upis u matičnu knjigu državljana u Općini Novi Grad Sarajevo uvjerenje o državljanstvu sa izdaje na šalteru matičnog ureda u salter sali općine, uz ličnu kartu ili valjanu punomoć za podizanje ličnih dokumenata.

 • Ukoliko upis u matičnu knjigu državljana nije izvršen, a osoba je rođena na području Općine Novi Grad Sarajevo i upisana u matičnu knjigu rođenih bez konstatacije državljanstva, građanin je dužan izvršiti provjeru da li je upisan u knjigu državljana Bosne i Hercegovine po mjestu prebivališta,  po mjestu vađenja prve lične karte ili po mjestu rođenja oca.
 • Ukoliko upis ne postoji (nakon svih provjera) potrebno je izvršiti utvrđivanje državljanstva u matičnu knjigu rođenih. Utvrđivanje državljanstva je u nadležnosti službe za opću upravu Općine Novi Grad Sarajevo za matične knjige rođenih koje se nalaze na njenom području.
 • Za osobu koja nije rođena u Bosni i Hercegovini, a posjeduje prijavljeno prebivalište na dan 06.04.1992. godine u Bosni i Hercegovini nadležna je služba za opću upravu koja po provedenom upravnom postupku donosi rješenje o upisu u matičnu knjigu rođenih sa konstatacijom državljanstva Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, kao i upis u matičnu knjigu rođenih sa konstatacijom državljanstva po porijeklu roditelja.


PRIJAVA VJENČANJA:

Dokumenti potrebni za sklapanje braka bh. državljana

 • rodni listovi mladenaca
 • uvjerenje o državljanstvu mladenaca
 • prijave prebivališta mladenaca i svjedoka
 • lične karte mladenaca i svjedoka na uvid, ukoliko su svjedoci bh. državljani, a ako su stranci potrebna je ovjerena kopija pasoša i obavezno prisustvo stalnog sudskog tumača na vjenčanju, ukoliko osoba ne poznaje bosanski jezik
 • naknada posebnih troškova na žiro račun općine

Najava vjenčanja, u skladu s Porodičnim zakonom FBIH (Sl. novine FBiH broj 35/05,41/05 i 31/14)  se vrši najmanje trideset dana prije termina određenog za vjenčanje, svakim radnim danom, od ponedeljka do petka u vremenu od 08 do 16 i 30 sati u sali za prijavu vjenčanja na prvom spratu općine.

DOKUMENTI POTREBNI ZA SKLAPANJE BRAKA SA STRANIM DRŽAVLJANINOM:

 • Izvod iz MKR- internacionalni, original ili ovjerena fotokopija
 • Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju-original ili ovjerena kopija, sa prevodom
 • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena fotokopija, sa prevodom
 • Uvjerenje da nema zakonskih smetnji za sklapanje braka sa državljaninom/državljankom BiH, tzv. Nulla ostea, original ili ovjerena fotokopija, sa prevodom
 • Ovjerena kopija pasoša sa prevodom
 • Original ili ovjerena kopija prijave boravka u Bosni i Hercegovini

Napomena za dokumentaciju: Svi dokumenti ukoliko potiču iz država potpisnica Haške konvencije moraju sadržavati pečat Apostille. Dokumenti iz država koje nisu potpisnice Haške konvencije moraju biti ovjereni od strane Ministarstva vanjskih poslova države u kojoj su izdati i nadovjereni od strane Ambasade BiH ili Ministarstva vanjskih poslova Bosne I Hercegovine.
Izvodi iz matičnih knjiga izdati na internacionalnom obrascu ne podliježu bilo kakvom nadovjeravanju. Na vjenčanju je obavezno prisustvo ovlaštenog sudskog tumača ukoliko osoba ne poznaje bosanski jezik.

UPIS U MATIČNU KNJIGU VJENČANIH  BRAKA SKLOPLJENOG U INOSTRANSTVU:

 • Original ili ovjerena kopija izvoda iz MKV na internacionalnom obrascu (ako nije internacionalni obrazac uz izvod priložiti i prevod)
 • Dokaz o BiH državljanstvu barem za jednog od supružnika (po kome se vrši upis)
 • Uvjerenje o prebivalištu supružnika, samo za državljane BiH (iz Policijske uprave)
 • Lična karta bračnog partnera na uvid koji predaje zahtjev za upis ili valjana punomoć. Ukoliko na inostranom izvodu iz MKV nema podataka o prezimenu ili mjestu sklapanja braka predaje se zahtjev za dopunu podataka uz prethodno date izjave na zapisnik.


UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH DJETETA ROĐENOG U INOSTRANSTVU:

Potrebno je priložiti:

 • Internacionalni rodni list
 • Dokaz o posjedovanju bh. državljanstva roditelja djeteta ili jednog od njih po kome se vrši upis
 • Uvjerenje o prebivalištu roditelja iz policijske uprave (samo za državljane BiH)
 • Za djecu rođenu do 01.01.1998. godine (datum stupanja na snagu ustava Federacije Bosne i Hercegovine) upis u matičnu knjigu rođenih uz konstataciju državljanstva BIH i FBiH se vrši donošenjem rješenja službe za opću upravu, a za djecu rođenu nakon 01.01.1998. godine vrši se direktnim upisom u matičnu knjigu rođenih uz konstataciju državljanstva BiH i FBiH.
 • Ukoliko je djete starije od 14 godina potrebno je da priloži izjavu da je saglasno sa upisom u matičnu knjigu rođenih i državljana Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine
 • Za lice starije od 18 godine potrebno je priložiti izjavu o slobodnom bračnom stanju

PRIJAVA NOVOROĐENE DJECE:

Za djecu rođenu na području Bosne i Hercegovine, nadležnost za upis u matičnu knjigu rođenih i državljana se vrši po mjestu prebivališta/boravišta majke, te je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Prijava/zahtjev
 • Potvrda o rođenju djeteta
 • Vjenčani list roditelja
 • Prijava prebivališta za roditelje
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH za roditelje
 • Lične karte roditelja (na uvid)

PRIJAVA DJECE ROĐENE VAN BRAKA:

 • Prijava/zahtjev
 • Potvrda o rođenju djeteta
 • Rodni list majke (ne stariji od trideset dana)
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH za roditelje
 • Zapisnik o priznanju očinstva (ukoliko isti posjeduje)
 • Prijava prebivališta za roditelje
 • Lične karte roditelja (na uvid)

Napomena: Rok za prijavu rođenja djeteta je trideset dana. Nakon isteka ovog roka prijava rođenja vrši se putem službe za opću upravu koja nakon provedenog upravnog postupka donosi rješenje o upisu u matičnu knjigu rođenih.

PRIJAVA SMRTI:

 • Prijava/zahtjev
 • Dvije originalne potvrde o smrti
 • Izvod iz MKR
 • Izvod iz MKV za osobe u braku
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Lična karta i prijava prebivališta
 • Popunjen obrazac smrtovnice

Napomena: Rok za prijavu smrti je trideset dana. Nakon isteka roka prijava smrti vrši se putem službe za opću upravu koja donosi rješenje o upisu smrti u MKU.

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH SMRTI KOJA SE DOGODILA U INOSTRANSTVU:

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 • Internacionalni izvod iz matične knjige umrlih
 • Dokaz o bh. državljanstvu umrle osobe
 • Uvjerenje o prebivalištu umrle osobe iz policijske uprave
 • Lična karta umrle osobe (ovjerena kopija)

ELEKTRONSKA PROVJERA PODATAKA:

Nadležnost za elektronsku provjeru ličnih podataka u matičnoj knjizi rođenih i matičnoj knjizi državljana  lica koja su predala zahtjev za izdavanje biometriskih isprava (lična karta, pasoš) putem policijskih uprava je na matičnim uredima gdje se te knjige nalaze. Rok za provjeru je tri dana od dana predaje zahtjeva.

ISPRAVKE I DOPUNE U MATIČNIM KNJIGAMA:

Na osnovu Zakona o matičnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine F BiH” broj 37/12,80/14), rješenja o ispravkama i dopunama donosi služba za opću upravu općine Novi Grad Sarajevo za matične knjige koje se vode na području općine. Zahtjevi se predaju na protokolu općine, a dostupni su i na zvaničnoj web stranici općine.

OVJERA I LEGALIZACIJA POTPISA:

 • Ovjera i legalizacija potpisa vrši se isključivo uz prisustvo osobe koja legalizuje potpis i ličnog identifikacionog dokumenta (lična karta, pasoš)
 • Ovjera fotokopije ili prepisa dokumenta vrši se isključivo uz priloženi original dokumenta
 • Za osobe koje ne mogu doći u zgradu općine radi ovjere i legalizacije potpisa potrebno je da podnesu zahtjev za izlazak na teren na šalteru protokola općine uz priložen ljekarski nalaz ili drugi dokaz o nepokretnosti osobe.

PROTOKOL:

Prijem podnesaka se vrši u šalter sali općine svakim radnim danom od 08 do 18 sati.
Prilikom predaje podneska službenik je dužan stranki izdati potvrdu o prijemu sa datumom i potpisom službenika.


NAKNADA POSEBNIH TROŠKOVA PREMA PRAVILNIKU U SLUŽBI ZA OPĆU UPRAVU:
 

Vjenčanje u redovnom terminu      (svaki radni dan od 08:00 do 16:30 sati, subotom do 18 sati10 KM
Vjenčanje izvan redovnog termina      (radnim danom poslije 16:30, a subotom poslije 18 sati)70 KM
Vjenčanje izvan sale za vjenčanja                                    (objekat mora biti na području općine)300 KM
Vjenčanje nedjeljom i državnim praznikom           400 KM
Vjenčanje kada su oboje stranci200 KM
Vjenčanje po punomoćniku50 KM

PRAVNA POMOĆ:


Besplatna pravna pomoć

 • Davanje pravnih savjeta u uredu
 • Sastavljanje podnesaka: zahtjeva, predstavki, molbi, žalbi i dr. iz domena funkcionisanja općinske uprave.

Ured se nalazi u sobi broj 126  na prvom spratu i građanima je na raspolaganju svake srijede i petka u period od 08:00 do 16:30 sati.

NazivKategorijeLinkdoc_categories_hfilter
Obrazac zahtjeva za pristup novi UPsluzba-za-opcu-upravu
Opci zahtjev PAsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev izuzimanje radne knjizice PAsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za ispravku dopunu u MK UPsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za izdavanje prepisa rjesenja PAsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz birackog spiska PAsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o cinjenicama PAsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izvrsenoj ovjeri PAsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za izdavanje uvjerenja PAsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za izlazak na teren radi ovjere PAsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za naknadni upis u MKR lica koja su stekla drzavljanstvo RBiH UPsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za pokretanje upravnog postupka po sluzbenoj duznosti UPsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za povrat pogresno uplacenih sredstava UPsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za upis cinjenica u maticnu knjigu PAsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za upis u maticnu knjigu rodjenih UPsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za utvrdjivanje drzavljanstva u MKR UPsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za vracanje prezimena prije sklapanja braka UPsluzba-za-opcu-upravu

Aida Rizvanović, Rukovodioc

E-mail: maticniured@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033/291–158 / Lokal 158
Soba: 131

Alen Zorlak, Rukovodioc

E-mail: urbanizam@novigradsarajevo.ba
Telefon: 033/291–314 / Lokal 314
Soba: 223
Ime
Prezime
Email
Poruka
Hvala Vam na poruci
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.
Rukovodioc

Alen Zorlak

E-mail
urbanizam@novigradsarajevo.ba
Telefon
033/291–314
Lokal
314
Soba
223

@2022 – Općina Novi Grad Sarajevo. Sva prava pridržana. Design by Sejkan Design

X