Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Document Library

od admin
NaslovKategorijeLinkdoc_categories_hfilter
Aplikacijski obrazac za projekte nevladinih organizacijapa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
BUDŽET OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2014.GODINUbudzet
BUDŽET OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2015.GODINUbudzet
BUDŽET OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2016.GODINUbudzet
BUDZET OPCINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2017.GODINUbudzet
BUDŽET OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2020. GODINUbudzet
BUDŽET OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2021. GODINUbudzet
BUDŽET OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2022. GODINUbudzet
BUDŽET OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2023. GODINUbudzet
BUDŽETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2018. GODINUbudzet
BUDŽETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2019. GODINUbudzet
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA 2017-2019budzet
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA 2018-2020budzet
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA PERIOD 2016 – 2018.GODINEbudzet
Dopuna dokumentacije PAsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Dopuna dokumentacije PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Dopuna dokumentacije UP PAodsjek-za-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Dopuna dokumentacije UP PAodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Dopuna dokumentacije UP PAodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Dostava dokumentacije za nastavak isplate porodične invalidnine (civilne žrtve rata), revizija zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Evidencija omladinskih udruzenjapravilnik-o-vodjenju-spiska-omladinskih-udruzenja sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Evidencija UNMpravilnik-o-vodjenju-registra-udruzenja-nacionalnih-manjina sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Izjavazahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Izjava nije podnesen zahtjevodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Izjava o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnostiizjava osnivanje-obrta osnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Izjava pod punom moralnom materijalnomsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Izjava podnesen zahtjevodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
IZJAVA-KOSNICEzahtjevi-podsticaji sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
IZJAVA-MALINEzahtjevi-podsticaji sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
IZJAVA-VISOKOSTABLASICEzahtjevi-podsticaji sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2022. GODINUbudzet
IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2015. GODINUbudzet
IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2016. GODINUbudzet
IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2017. GODINUbudzet
IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2022. GODINUbudzet
IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA OPĆINE SEPTEMBAR 2020. GODINEbudzet
IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA OPĆINE ZA 2018.GODINUbudzet
IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA OPĆINE ZA 2019.GODINUbudzet
IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA OPĆINE ZA 2020. GODINUbudzet
IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA OPĆINE ZA 2021. GODINUbudzet
NACRT BUDŽETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2016.GODINEbudzet
NACRT BUDŽETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2017.GODINUbudzet
NACRT BUDŽETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2018.GODINUbudzet
NACRT BUDŽETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2019. GODINUbudzet
NACRT BUDŽETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2020. GODINUbudzet
NACRT BUDŽETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2021. GODINUbudzet
NACRT BUDŽETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2022. GODINUbudzet
NACRT BUDŽETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2023. GODINUbudzet
Obrazac zahtjeva za pristup novi UPsluzba-za-opcu-upravu
Obrazac zahtjeva za pristup novi UP
ODLUKA O IZVRŠENJU BUD ZA 2019budzet
Opći zahtjev – Odsjek za boračka pitanjazahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Opći zahtjev – Odsjek za rad, socijalna pitanja i zdravstvozahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Opći zahtjev – Odsjek za boračka pitanjapa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Opći zahtjev – Odsjek za rad socijalna pitanja i zdravstvopa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Opci zahtjev PAsluzba-za-opcu-upravu
Opci zahtjev PA
Opći zahtjev PAsluzba-kabineta-opcinskog-nacelnika
Opci zahtjev PAosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Opci zahtjev PAsluzba-za-finansije
Opci zahtjev PAsluzba-za-zajednicke-poslove
Pravilnik o vodjenju registra NMpravilnik-o-vodjenju-registra-udruzenja-nacionalnih-manjina sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Pravilnik Spisakpravilnik-o-vodjenju-spiska-omladinskih-udruzenja sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Prenos porodične – lične invalidnine, zdravstvene zaštite,IMO i ostalih materijalnih primanja na drugu općinupa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Prijava na oglas za davanje u zakup stanova PAodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Prijava za besplatno korištenje zemljišta u državnoj svojini u poljoprivredne svrheodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Prijedlog za eksproprijaciju nekretnina UPodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Prijedlog za obnovu postupka u legalizaciji UPodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Rang lista stipendista učenika/ studenata sportista za 2022. godinusluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Saglasnost za koristenje podatakapravilnik-o-vodjenju-registra-udruzenja-nacionalnih-manjina sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Saglasnost za koriŠtenje podatakapravilnik-o-vodjenju-spiska-omladinskih-udruzenja sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Strategije za mladestrategija-za-mlade sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Upisni listpravilnik-o-vodjenju-registra-udruzenja-nacionalnih-manjina sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Upisni listpravilnik-o-vodjenju-spiska-omladinskih-udruzenja sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Uputstvo i zahtjev o korištenju sale za sastanke u prostorijama MZsluzba-za-lokalnu-samoupravu
Uvjerenjepravilnik-o-vodjenju-spiska-omladinskih-udruzenja sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Zahtjev dodjela košnica pčelarima tradicija 2017 PAzahtjevi-podsticaji sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev dodjela sadnica malina 2017 PAzahtjevi-podsticaji sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev dodjela sadnica visokostablasica 2017 PAzahtjevi-podsticaji sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev izuzimanje radne knjizice PAsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev izuzimanje radne knjizice PA
Zahtjev nastavak prava na DD u uvećanom i osnovnom iznosu kombinovani novizahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev općisluzba-za-lokalnu-samoupravu
Zahtjev opci investicije PAsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Zahtjev opci PAsluzba-civilne-zastite
Zahtjev za boračka udruženja Općine Novi Gradpa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za brisanje iz registra PAosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za brisanje iz Registra pcelara i pcelinjakaosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za cijepanje parcela UPodsjek-za-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći za pripadnike boračke populacije sa područja Općine Novi Grad Sarajevopa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za dodjelu košnica – za Javni poziv za dodjelu košnica pčelarimazahtjevi-podsticaji sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku GPS narukvicapa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za dodjelu opcinskih stanovi PAodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za dodjelu plastenika PAzahtjevi-podsticaji sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za dodjelu sadnog materijala- sadnica jagodastog voćazahtjevi-podsticaji sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za dodjelu stana radi prodaje (stanovi privatizovanih preduzeća)odsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za dodjelu stana radi prodaje (stanovi privatizovanih preduzeća) PAsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Zahtjev za dodjelu stana radi prodaje PAodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za dodjelu stanova privatizovanih preduzeca PAodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za donosenje rjesenja o ulasku u stan UPodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za dostavu podataka PAosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za finansiranje-sufinansiranje projekata u svrhu održivog povratka (Javni poziv za održivi povratak)pa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za formiranje Komisije za pregled dokumentacije sklonista leg UPodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za formiranje Komisije za pregled dokumentacije sklonista UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za historijat parcelaodsjek-za-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za inspekcijskim nadzorom PAsluzba-za-inspekcijske-poslove
Zahtjev za iskolicenje objekta PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za isplanjenje objekta UPodsjek-za-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za isplatu novčane naknade za privremeni smještajodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za ispravku dopunu u MK UPsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za ispravku dopunu u MK UP
Zahtjev za izbor hortikulturno najuređenijih dvorišta privrednih subjekata na području Općine Novi Grad Sarajevoosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za izdavanje izvoda iz planske dokumentacije PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje kopije katastarskog plana PAodsjek-za-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje legitimacije o statusu člana porodice poginulog borca – šehidska porodicapa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za izdavanje legitimacije o statusu RVIpa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje naknadnog odobrenja za gradjenje UPodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje odobrenja za gradjenje UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje odobrenja za pripremne radove UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeno zauzimanjeodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje odobrenja za prokop javne povrsine UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje odobrenja za uklanjanje legalnog objekta UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje potvrde iz Registra pčelara i pčelinjaka PAosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za izdavanje potvrde lokacije objekta PAosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za izdavanje potvrde o etaziranju PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje potvrde upisa u registar PAosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za izdavanje prepisa posjedovnog lista PAodsjek-za-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje prepisa rjesenja PAsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za izdavanje prepisa rjesenja PA
Zahtjev za izdavanje PRETHODNE VODNE SAGLASNOSTIsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Zahtjev za izdavanje rjesenja o dodjeli kucnog broja UPsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Zahtjev za izdavanje saglasnosti struja leg PAodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje urbanisticke saglasnosti UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje uvjerenjapravilnik-o-vodjenju-spiska-omladinskih-udruzenja sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz birackog spiska PAsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz birackog spiska PA
Zahtjev za izdavanje uvjerenja korisne stambene povrsine PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje uvjerenja legalizacija i urbanisticka PAodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o cinjenicama PAsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o cinjenicama PA
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izvrsenoj ovjeri PAsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izvrsenoj ovjeri PA
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o posjedovanju/neposjedovanju nekretninaodsjek-za-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o uvodjenju u evidenciju kucnih brojeva PAsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Zahtjev za izdavanje uvjerenja PAsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za izdavanje uvjerenja PA
Zahtjev za izdavanje uvjerenja PAosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za izdavanje uvjerenja PAsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Zahtjev za izdavanje uvjerenja pripadnosti strukturama CZ PAsluzba-civilne-zastite
Zahtjev za izdavanje uvjerenja za dodatak na djecupa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za izdavanje uvjerenja– Odsjek za boračka pitanjapa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za izdavanje uvjerenja– Odsjek za rad socijalna pitanja i zdravstvopa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za izdavanje uvjerenje o kucnom broju PAsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Zahtjev za izdavanje VODNE DOZVOLEsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Zahtjev za izdavanje VODNE SAGLASNOSTIsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Zahtjev za izlazak Komisije fizicko lice UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za izlazak Komisije mjenjacnica UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za izlazak Komisije pravno lice UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za izlazak Komisije Turisticka agencija UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za izlazak na teren radi ovjere PAsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za izlazak na teren radi ovjere PA
Zahtjev za izmjenu detaljne planske dokumentacije po skracenom postupku PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za izmjenu rješenjazahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za izmjenu rješenja – priznavanje prava na uvećani dodatak na djecuzahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za izmjenu rješenja po osnovu utvrđenog statusa civilne žrtve rata ili člana porodice civilne žrtve ratazahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za izmjenu rjesenja UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za mjerenje udaljenosti poslovnog prostora kladioniceosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za naknadni upis u MKR lica koja su stekla drzavljanstvo RBiH UPsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za naknadni upis u MKR lica koja su stekla drzavljanstvo RBiH UP
Zahtjev za naknadu troškova dženaze – sahranezahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za naknadu troškova prijevoza učenika/ca s poteškoćama u kretanjusluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Zahtjev za namjensku saglasnost PAosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za nastavak korištenja prava na dječiji dodatak za djecu RVI-a od 20% do 80% vojnog invaliditeta / revizija dječijeg dodatka /, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja
Zahtjev za nastavak korištenja prava na dodatak na djecu porodicama sa troje ili više djece (u iznosu od 57,75 KM), revizija zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za nastavak korištenja prava na dodatak na djecu u osnovnom iznosu za dijete/djecu (jedno ili dvoje djece – sa cenzusom), revizija zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za nastavak korištenja prava na dodatak na djecu u uvećanom iznosu, revizija zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za nastavak korištenja prava na porodičnu invalidninu dostavljanje potvrde o redovnom školovanjuzahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za nastavak postupka UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za nastavak prava DDzahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za nastavak prava na jednokratnu novčanu pomoć porodicama sa četvero i više djece koje su ovo pravo ostvarile u prethodnoj godini, pa-zahtjevi zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za nastavak prekinutog postupka u odsjeku za legalizaciju UPodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za nastavak prekinutog postupka u odsjeku za urbanizam UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za nastavak rada privremena obustava obavljanja djelatnosti UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za obavljanje javnog prijevoza lica-tereta UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za obavljanje prijevoza za vlastite potrebeosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za obavljanje trgovine na malo ličnim radom – trgovac pojedinacosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za obavljanje turisticke djelatnosti turisticki vodic UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za obracun naknade za oslobadjanje od izgradnje sklonista leg UPodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za obracun naknade za oslobadjanje od izgradnje sklonista UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za obracun naknade za zakup zemljišta-zauzimanje javne površine za objekte privremenog karakteraodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za obračun naknade za zakup zemljišta/zauzimanje javne površine za objekte privremenog karakteraodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za obracun posebne naknade za bespravnu gradnju UPodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za odobravanje radova tekuceg odrzavanja PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za odobravanje smjestaja pokretnog pcelinjakaosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za oslobađanje plaćanja naknade za pogodnost građevinskog zemljišta – rente i naknade za uređenje -poslovnog prostora (legalizacija i nova gradnja), sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja
Zahtjev za osnivanje obrta/srodne djelatnostiosnivanje-obrta osnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za osnivanje trgovacke radnje UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za osnivanje ugostiteljske radnje UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za ostvarivanje jednokratne novčane pomoći porodicama sa četvero i više djece, pa-zahtjevi zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za ostvarivanje jednokratne novčane pomoći porodiljama za rođenje blizanaca, trećeg i svakog narednog djetetapa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu vožnju u javnom gradskom saobraćajuzahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za ostvarivanje prava na egzistencijalnu naknaduzahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za ostvarivanje prava na egzistencijalnu naknadu demobiliziranih branilaca-povratnika u entitet Repubika Srpska ili Brčko Distrikt BiH, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja
Zahtjev za ostvarivanje prava na egzistencijalnu naknadu za suprugu umrlog demobilisanog branioca, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja
Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta i/ili dodatnu novčanu pomoć na ime prehrane djeteta do 6 mjeseci i dodatne ishrane za majku dojilju, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu plaće ženi-majci za pola radnog vremena kada ne radizahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu umjesto plaće zaposlenom roditelju, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu demobiliziranim braniocima do navršenih 57 godina životazahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć nezaposlenom roditelju, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za ostvarivanje prava na porodičnu invalidninuzahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za otvaranje inspekcijski nadzor UP komsluzba-za-inspekcijske-poslove
Zahtjev za otvaranje inspekcijski nadzor UP saobsluzba-za-inspekcijske-poslove
Zahtjev za otvaranje inspekcijski nadzor UP urbsluzba-za-inspekcijske-poslove
Zahtjev za ovjeru cjenovnika normativa PAosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za pokretanje postupka po službenoj dužnostizahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za pokretanje postupka po službenoj dužnostizahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za pokretanje upravnog postupka po sl duznosti UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za pokretanje upravnog postupka po sluzbenoj duznosti UPsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za pokretanje upravnog postupka po sluzbenoj duznosti UP
Zahtjev za poljoprivredu ostale aktivnosti jun 2015 (PA)zahtjevi-podsticaji sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za poljoprivredu podsticaj gljivarstva juni 2015 (PA)zahtjevi-podsticaji sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za poljoprivredu podsticaj nabavka mehanizacije juni 2015 (PA)zahtjevi-podsticaji sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za poljoprivredu podsticaj vocarstvo juni 2015 (PA)zahtjevi-podsticaji sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za poljoprivredu stocarstvo muzne krave juni 2015 (PA)zahtjevi-podsticaji sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za poljoprivredu stocarstvo ovce juni 2015 (PA)zahtjevi-podsticaji sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za poljoprivredu stocarstvo pcelarstvo juni 2015 (PA)zahtjevi-podsticaji sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za poljoprivredu stocarstvo priplodne junice jun 2015 (PA)zahtjevi-podsticaji sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za poljoprivredu uvjerenje PAosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za pomoć u liječenjupa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za poslovne prostore dodjela PAosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za poslovne prostore produzenje ugovora PAosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za povrat novcanih sredstava TAKSE UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za povrat pogresno uplacenih sredstava UPsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za povrat pogresno uplacenih sredstava UP
Zahtjev za pracenje realizacije ugovora PAsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Zahtjev za prestanak prava na dodatak na djecu u Općini Novi Grad Sarajevo i prenos predmeta na drugu Općinuzahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za prestanak prava na zdravstvenu zaštituzahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za pretvaranje dijela stambenog u poslovni prostor UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za preuzimanje gradjevinskog zemljista UPodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za prijavu na evidenciju stanovništva Mjesne zajednicesluzba-za-lokalnu-samoupravu
Zahtjev za prijavu stete od prirodne i druge nesrecesluzba-civilne-zastite
Zahtjev za prijem iskopa temelja PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za prijem kod općinskog načelnika PAsluzba-kabineta-opcinskog-nacelnika
Zahtjev za privremenu obustavu obavljanja obrt djelatnosti UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za privremenu obustavu obavljanja obrtničke djelatnostiosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za priznavanja prava na dječiji dodatak za djecu RVI-a od 20% do 80% vojnog invaliditetazahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na dječji dodatak /FEDERALNI ZAKON/, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na dječji dodatak za vrijeme redovnog studiranja, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na dodatak na djecuzahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na dodatak na djecu porodicama sa troje ili više djece, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na mjesečno novčano primanje nosiocu najvišeg ratnog priznanjazahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na mjesečno novčano primanje za supruge i djecu poginulog nosioca najvišeg ratnog priznanjazahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na subvencioniranje troškova boravka djece u predškolskim ustanovamazahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na uvećani dodatak na djecu, sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo zahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na uvećani dodatak na djecu porodicama sa troje ili više djecezahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu članu porodice poginulog borcazahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu demobilisanog borcazahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu po osnovu statusa civilne žrtve rata – člana porodice civilne žrtve ratazahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu po osnovu statusa raseljenog lica – prognanikazahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu RVI i MVIzahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za dijete-djecu od rođenja do 18. godina starostizahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za lica koja se nalaze u statusu socijalne potrebezahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za lica starija od 65 godinazahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje statusa civilne žrtve ratazahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje statusa civilne žrtve rata i prava na porodičnu invalidninuzahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje svojstva ratnog-mirnodopskog vojnog invalidazahtjevi-odsjek-za-boracka-pitanja sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za priznavanje-potvrđivanje statusa raseljene osobezahtjevi-odsjek-za-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za produzenje rjesenja za zadrzavanje objekata privremenogodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za produzenje vaznosti rjesenja leg UPodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za produzenje vaznosti rjesenja UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za promjene u registru sportskih klubova, sportskih društava – udruženja sa sjedištem na području Općine Novi Grad Sarajevoregistar-sportskih-klubova-sportskih-drustava-udruzenja sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Zahtjev za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za promjenu podataka u službenoj evidencijipa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za promjenu posjednika u katastarskom operatuodsjek-za-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za promjenu poslovnog sjedista obrt djelatnosti UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za promjenu poslovnog sjedista UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za promjenu rjesenja zbog promjene vozila UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za rjesavanje energetske efikasnosti PAsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Zahtjev za sanaciju ostecene gradjevine koje su legalno izgradjene UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za sjecu stabala UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za stalni prestanak obavljanja djelatnostiosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za stalni prestanak obavljanja djelatnosti UPosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za sufinansiranje troškova biomedicinski potpomognute oplodnje (vantjelesna oplodnja)pa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za sufinansiranje troškova samostalnih poduzetnika – početnika u biznisu, pa-zahtjevi sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za tehnicki pregled objekta i izdavanje odobrenja za upotrebu leg UPodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za tehnicki pregled objekta i izdavanje odobrenja za upotrebu UPodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za ucesce u izradi planske dokumentacije PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za ucrtavanje objekta u Izvod iz katastra PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za ucrtavanje objekta u Izvod iz katastra podzemnih instalacija PAodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za upis cinjenica u maticnu knjigu PAsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za upis cinjenica u maticnu knjigu PA
Zahtjev za upis promjena u registar PAosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za upis promjena u Registru pcelara i pcelinjakaosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za upis u maticnu knjigu rodjenih UPsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za upis u maticnu knjigu rodjenih UP
Zahtjev za upis u registar klijenata PAosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za upis u Registar pcelara i pcelinjakaosnovni-dokumenti sluzba-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj
Zahtjev za upis u registar sportskih klubova, sportskih društava – udruženja sa sjedištem na području Općine Novi Grad Sarajevoregistar-sportskih-klubova-sportskih-drustava-udruzenja sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Zahtjev za upis u spisakpravilnik-o-vodjenju-registra-udruzenja-nacionalnih-manjina sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Zahtjev za upis u spisakpravilnik-o-vodjenju-spiska-omladinskih-udruzenja sluzba-za-obrazovanje-kulturu-i-sport
Zahtjev za uplanjenje objekta UPodsjek-za-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za upućivanje na banjsko liječenje (medicinska rehabilitacija)pa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za upućivanje na klimatsko liječenjepa-zahtjevi sluzba-za-boracka-pitanja-rad-socijalna-pitanja-i-zdravstvo
Zahtjev za usklađivanje površina parcelaodsjek-za-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za utvrdivanje naknade za pogodnost lokacije-rente fizicka licaUPodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za utvrdjivanje drzavljanstva u MKR UPsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za utvrdjivanje drzavljanstva u MKR UP
Zahtjev za utvrdjivanje kvara na kom. infrastrukturi PAsluzba-za-investicije-i-komunalne-poslove
Zahtjev za utvrdjivanje naknade za pogodnost lokacije rentaFPL UPodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za utvrdjivanje prava vlasnistva leg UPodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za utvrdjivanje uslovnosti stanovanja PAodsjek-za-urbanizam sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za utvrdjivanje zemljista za redovnu upotrebu objekta UPodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za vracanje prezimena prije sklapanja braka UPsluzba-za-opcu-upravu
Zahtjev za vracanje prezimena prije sklapanja braka UP
Zahtjev za zakljucenje ugovora o kupoprodaji stana PAodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev za zakljucenje ugovora o zakupu stana PAodsjek-za-imovinsko-pravne-poslove sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina
Zahtjev_za_izdavanje_saglasnosti_struja_reg_PAodsjek-za-legalizaciju sluzba-za-urbanizam-stambene-imovinsko-pravne-geodetske-poslove-i-katastar-nekretnina

@2022 – Općina Novi Grad Sarajevo. Sva prava pridržana. Design by Sejkan Design