od admin
Služba kabineta općinskog načelnika

Zahtjev za izdavanje potvrde/uvjerenja o uspješnoj realizaciji Ugovora o javnim nabavkama roba i usluga

Zahtjev za izdavanje potvrde/uvjerenja o uspješnoj realizaciji Ugovora o javnim nabavkama roba i usluga - 02