Služba za privredu i lokalni ekonomski razvoj

od admin

 Služba djeluje putem dva odsjeka:

 1. Odsjek za privredu, poljoprivredu i poslovne prostore
 2. Odsjek za lokalni ekonomski razvoj

 

U nadležnosti Službe su sljedeći poslovi: 

 • vrši upravno – pravne poslove i provodi utvrđenu politiku iz oblasti privrede,
 • vodi registar o izdatim odobrenjima za rad, predlaže i sprovodi utvrđenu politiku u oblasti organizovanja i upravljanja poslovnim prostorima kao i kontrolu racionalnog korištenja prostora koji su vlasništvo Općine,
 • vodi brigu o prirodnim i poljoprivrednim resursima Općine i razvoju programa za unapređenje stanja u ovoj oblasti,
 • sprovodi općinsku politiku utvrđenu Strategijom razvoja Općine iz domena lokalnog ekonomskog razvoja,
 • obezbjeđuje kontinuirano praćenje provedbe strateških planskih dokumenata, ažurira i inicira razradu projektnih prijedloga iz oblasti privrede i ekonomskog razvoja,
 • vrši analizu potreba privrednog sektora na teritoriji općine sa profilom radne snage i oblika podsticaja privrede i poduzetništva,
 • prati trendove i mogućnosti ponuda institucija za stručnu dokvalifikaciju odraslih u skladu sa stvarnim potrebama tržišta, odnosno realnog sektora,
 • analizira i planira mjere za podsticaj privredi, planira i realizira promociju općinskih mejra podsticaja privredi,
 • prikuplja programe i izvještaje o stepenu ralizacije sektorskih strategija i izvještava,
 • prikuplja akcione planove i programe rada službi i objedinjuje ih za potrebe općinskog načelnika,
 • organizuje i koordinira rad Centra za razvoj biznisa,
 • organizuje izradu cjelokupnih promotivnih materijala općine iz domena privrede, poduzetništva, lokalnog ekonomskog razvoja,
 • obezbjeđuje izradu aplikacija po standardnim procedurama za finansiranje projektnih prijedloga Općine,
 • prati program uređenja građevinskog zemljišta, koordinira sa Službom za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina kod izdavanja odobrenja za građenje za privredne objekte,
 • priprema prezentacija i promocija projekata i općine potencijalnim inverstitorima i svim drugim zainteresovanim stranama,
 • prati javne pozive iz domena privrede, poduzetništva i lokalnog ekonomnskog razvoja i drugih domena usko vezanih za navedene,
 • planira i provodi projekte sa eksternim partnerima i organizacijama iz domena privrede i lokalnog ekonomskog razvoja u interesu lokalne zajednice,
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti privrede i lokalnog ekonomskog razvoja

Izdvojene aktivnosti Službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj 

 • Razvijanje male privrede kroz izdavanje saglasnosti za rad, utvrđivanje namjene djelatnosti i provođenje politike poslovnih prostora u vlasništvu Općine
 • Aktivna politika podrške poljoprivredi, naročito proizvodnji hrane kroz agrobiznise i mjere podsticaja
 • Posebni edukativni programi i praktična nastava za postojeće i potencijalne poljoprivrednike
 • Podrška provedbi specifičnih projekata razvoja – Bosanska tržnica, saradnja sa dijasporom, razvijenje turističkih resursa i projekti od regionalnog značaja
 • Strateški pristup upravljanju lokalnim ekonomskim razvojem (LER)
 • Nove strategije komunikacije sa poslovnom zajednicom
 • Promocija i provedba mjera podsticaja LER-u (Aktivna politika zapošljavanja, podrška malim i srednjim preduzećimakroz povoljne kreditne linije, podrška Start up biznisima, podrška u zapošljavanju pripravnika, organizacija poslovnih događaja i sl.)
 • Razvoj partnerstava u provedbi projekata LER-a
 • Certificiranje općinskih usluga po SEE BFC standardu
 • Podrška radu Privrednog/Poslovnog savjeta
   

Centar za razvoj biznisa 

 • Specifičan ured podrške poslovnom sektoru i nezaposlenim osobama
 • Kontinuirano informisanje poslovnog sektora i građana u oblasti poduzetništva
 • E-komunikacija sa privrednicima
 • Distribucija informativno promotivnih materijala
 • Savjetodavne i mentorske usluge

@2022 – Općina Novi Grad Sarajevo. Sva prava pridržana. Design by Sejkan Design