Proizvodi / Usluge KJKP

od admin
  1. KJKP PARK d.o.o. SarajevoDjelatnosti

  2. KJKP “POKOP” d.o.o. SarajevoUsluge

  3. KJKP RAD d.o.o. SarajevoDjelatnosti

  4. KJKP SARAJEVOGAS d.o.o. SarajevoUsluge

  5. KJKP Toplane d.o.o. SarajevoUsluge

  6. KJKP Tržnice pijace d.o.o. SarajevoUsluge

  7. KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. SarajevoProizvodi i usluge

  8. JP Elektroprivreda BiH d.d. – SarajevoKupci

  9. KJKP Gras d.o.o. Sarajevo

  10. JP LOKOM d.o.o. SarajevoServis i usluge

@2022 – Općina Novi Grad Sarajevo. Sva prava pridržana. Design by Sejkan Design