Postupak registracije/ troškovi i povlastice za strane investitore

od admin

 

 • Kako pokrenuti vlastiti biznis-obrt                                                      

 • Povlastice za strane investitore

   

 • Koraci  registracije d.o.o. :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  1 KORAK

   2 KORAK

   3 KORAK

   4 KORAK

  Naziv kompanije (Osnivački akt)

  Registracija stranog ulaganja

  Upis u sudski registar

  Izrada pečata

  Preuzimanje obrazaca

   

  Prijava u Zavodu za statistiku

  Uplata depozita

  Otvaranje računa

  Potvrda o nepostojanju poreskih obaveza

   

  Upis u carinske evidencije

  Ovjeravanje dokumenata

  Prijava Upravi za indirektno oporezivanje

  Izjava direktora

  Prijava u Poreznu upravu

  Uplata takse za objavu oglasa

  Prijava u FZ PIO/MIO

                  

 

@2022 – Općina Novi Grad Sarajevo. Sva prava pridržana. Design by Sejkan Design