Kvalifikaciona struktura dostupna radna snaga na dan

od admin

 

 

VSS – Visoka stručna sprema

VŠS – Viša stručna sprema

SSS – Srednja stručna sprema

NSS – Niža stručna sprema

VKV – Visokokvalificirani (radnik)

KV –   Kvalificirani (radnik)

PKV – Polukvalificirani (radnik)

NKV – Nekvalificirani (radnik)

@2022 – Općina Novi Grad Sarajevo. Sva prava pridržana. Design by Sejkan Design