Kalendar događaja

od admin

Program obilježavanja datuma i događaja
 iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995

 

R/b

Datum  događaja

Opis događaja

Datum obilježavanja

1.

-1. dec. 1992.
-18. mart 1993.
-27.januar 1993.

Bitke za odbranu Sokolja (Obilježava se kao Dan obiljež. svih bitaka za odbranu Sokolja).

18. mart

2

18. april 1992.

Dan pogibije generala i narodnog heroja
Safeta Hadžića

18. april

3.

2. juni 1992.

17.juni 1992

Dan stradanja mještana Ahatovića i građana Bratunca, Srebrenice i formiranje prvg logora u Rajlovcu

Stradanje mještana Aerodromskog naselja

 

2. juni

4.

4.juni 1992.

Dan pogibije braće Kadić, boraca i istanutih sportista

4. juni

5.

Posvećeno svim šehidima i
poginulim borcima ukopanim na području
Općine  tokom per. 92-95.

Obilazak mezarja i stratišta na području Općine Novi Grad Sarajevo (Dobrinja- Mahala, Bojnik ,Ahatovići, Boljakov Potok, ŽIŠ i Buća Potok)

7. juni
(prvi petak u mjesecu junu
po  odluci Udruženja)

6.

8.juni 1992.

Dan oslobođenja plata brda Žuč

8. juni

7.

10.juni
Dan  određen odlukom
udruž. P.L.

Dan Patriotske lige i  Zelenih beretkki

10. juni

8.

-10. maj
1992.
-11.juni
1992.

Odbrana brda Mojmilo, napad na vodovod „Mojmilo“ (pogibija Nadira Kahvedžića i saboraca, odbrana  kote 680).

11.juni

9.

-12. juni 1993.

-27.juli 1993.

– Dan  pogibije Safeta Isovića
– Dan pogibije Salka Muraspahića

12. juni

10.

14. juni 1992.

Stradanje pripadnika  TO i mještana  Ahatovića U Sokolini- Ilijaš (autobus) i Ranovači u Ahatovićima.

14.juni

11,

17. juni 1993.

-Dan pogibije Safeta Zajka

17.juni

12.

21.juni 1992.

-Bitka za odbranu  Aerodromskog  naselja

21. juni

13.

24.juni1993.

Dan pogibije
Muzafera Mešića

24. juni

14.

Datum uvršten po preporuci
Komisije za obilježavanje
a na inicijativu 8 MZ-a s područja
Ali-pašinog Polja

Dan sjećanja na šehide, poginule borce i civilne žrtve rata

14.avgust

15.

22. avgust
1992.

Dan pogivbije
Ramiza Salčina

22. avgust

16.

8.decembar
1992.

-Dan pogibije Smaila
Šikala
– Oslobađanje kote Vis
696. brdo Žuč.

8.decembar

17.   Dan Općine Novi Grad Sarajevo 16.decembar

  

II

Program obilježavanja datuma i događaja iz perioda narodno-oslobodilačkog rata 1941-1945.

R/b

Datum  događaja

Opis događaja

Datum obiležavanja

1.

27. juli 1941.

Dan ustanka naroda i narodnosti BiH

27. juli

2.

10. avgust
1943.

Napad na aerodrom
Rajlovac

10.avgust

3.

25.novembar
1943.

Dan državnosti  BiH

25.novembar

 

 

@2022 – Općina Novi Grad Sarajevo. Sva prava pridržana. Design by Sejkan Design