Važni datumi Važni datumi

juni

02jun Dan stradanja

04jun Dan pogibije braće Kadić, boraca i istanutih sportista

06jun Dan poginulih boraca

08jun Dan oslobođenja plata brda Žuč

10jun Dan Patriotske lige i Zelenih beretkki

10jun Odbrana brda Mojmilo

12jun Dan pogibije Safeta Isovića i dan pogibije Salka Muraspahića

14jun Stradanje pripadnika TO i mještana Ahatovića

17jun Dan pogibije Safeta Zajka

21jun Bitka za odbranu Aerodromskog naselja

24jun Dan pogibije Muzafera Mešića

juli

27jul Dan ustanka naroda i narodnosti BiH

august

10aug Napad na aerodrom Rajlovac

14aug Dan sjećanja na šehide, poginule borce i civilne žrtve rata

22aug Dan pogibije Ramiza Salčina

@2022 – Općina Novi Grad Sarajevo. Sva prava pridržana. Design by Sejkan Design