od admin
Služba za privredu i lokalni ekonomski razvoj

Zahtjev za potvrdu o upisu u registar klijenata Poljoprivrednog gazdinstva

Zahtjev za izdavanje potvrde o upisu u registar klijenata Poljoprivrednog gazdinstva - 03

Napomena za taksu: Prilikom preuzimanja uvjerenja priložiti administrativnu taksu u iznosu od 2,00 KM na osnovu člana 19. tarifnog broja 1. Zakona o
administrativnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/01)