od admin
NG O 4.2.0.168
Služba za privredu i lokalni ekonomski razvoj

Zahtjev za potvrdu o upisu promjena u registar klijenata Poljoprivrednog gazdinstva

Zahtjev za izdavanje potvrde o upisu promjena u registar Poljoprivrednog gazdinstva - 03

Napomena: Prilikom preuzimanja uvjerenja obavezno je priložiti obrasce 1a, 1b, 2, 3, 4

Napomena za taksu: Prilikom preuzimanja uvjerenja priložiti administrativnu taksu u iznosu od 2,00 KM na osnovu člana 19. tarifnog broja 1. Zakona o administrativnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/01)