od admin
NG 0 4.2.0.167
Služba za privredu i lokalni ekonomski razvoj

Zahtjev za izdavanje uvjerenja

Zahtjev za izdavanje uvjerenja - 03

Napomena za taksu: Prilikom preuzimanja uvjerenja potrebno je priložiti 4 KM administrativne takse, (član 19., tarifni broj 4. Zakona o administrativnim taksama – prečišćen tekst, ''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj 30/01).

Napomena za podnosioca zahtjeva: Uz taksu, potrebno je priložiti i fotokopiju rješenja o registraciji djelatnosti