od admin
NG O 4.2.0.94
Služba za opću upravu

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o podnesenom zahtjevu za urbanističku saglasnost, odobrenje za građenje i legalizaciju objekta

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o podnesenom zahtjevu za urbanističku saglasnost, odobrenje za građenje i legalizaciju objekta - 05

Napomena za taksu: Prilikom preuzimanja uvjerenja priložiti administrativnu taksu u iznosu od 4,00 KM na osnovu tarifnog broja 4. Zakona o administrativnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/01, 22/02, 10/05, 26/08 i 23/16)