od admin
NG O 4.2.0.24
Služba za opću upravu

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izvršenoj ovjeri dokumentacije (iz službene evidencije)

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izvršenoj ovjeri potpisa ili prepisa dokumenta - 05

Napomena za taksu: Prilikom preuzimanja uvjerenja neophodno je priložiti administrativnu taksu u iznosu od 4,00 KM, shodno odredbi člana 19. tarifni broj 4. Zakona o administrativnim taksama (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/01;22/02 i 10/05).