od admin
Služba za obrazovanje, kulturu i sport

Zahtjev za izdavanje potvrde/uvjerenja o uspješnoj realizaciji Ugovora o javnim nabavkama roba i usluga

Zahtjev za izdavanje potvrde/uvjerenja o uspješnoj realizaciji Ugovora o javnim nabavkama roba i usluga - 06