od admin
NG O 4.2.0.136
Služba za investicije i komunalne poslove

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o promjeni naziva ulice i kućnog broja (iz službene evidencije)

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o promjeni naziva ulice i kućnog broja - 08

Napomena za taksu: Prilikom preuzimanja uvjerenja priložiti administrativnu taksu u iznosu od 4,00 KM na osnovu tarifnog broja 4. Zakona o administrativnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/01)