Contact of the Economic/Business Council

od admin

 

Contact: 033/291-302, anera@novigradsarajevo.ba

 

 

Economic/Business Council

Kontakt

1.

 

Džemaludin Kahrović

Pomoćnik Općinskog načelnika Službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj

privreda1@novigradsarajevo.ba

2.

 

Anera Kečo

Stručna savjetnica u  Službi za privredu i lokalni ekonomski razvoj

anera@novigradsarajevo.ba

     

3.

Muhamed Bekto,

JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo

muhamed.bekto@szks.ba

4.

Muamer Halilbašić

Ekonomski institut Sarajevo

muamer.halilbasic@efsa.unsa.ba

5.

Muamer Mahmutović

Privredna komora Kantona Sarajevo

muamerm@pksa.ba

6.

Elza Gaković

Komisija za Budžet Općinskog vijeća

Novi Grad Sarajevo

elzagakovic01@gmail.com

7.

Safudin Čengić

Centrotrans – Eurolines dd

s.cengic@centrotrans.com

8.

Memnun Trako

Sprind dd

memnun83@yahoo.com

9.

Malik Ramić

Veritas Automotive doo

Malik.Ramic@veritas-ag.de

10.

Jusuf Listo

Hotel Ibis Styles Sarajevo

jusuf.listo@accor.com

11.

Naida Omić

OD Sana Solutions

omic.naida@gmail.com

12.

Jasmin Ahmić

Centar za edukaciju Dizart

dizart.sa@gmail.com

@2022 – Općina Novi Grad Sarajevo. Sva prava pridržana. Design by Sejkan Design