Centar za razvoj biznisa -CRB

od admin

Centar za razvoj biznisa Novi Grad Sarajevo se organizaciono vodi pri Službi za privredu i lokalni ekonomski razvoj, u okviru Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj (LER) i predstavlja specifičan ured podrške poslovnom sektoru i nezaposlenim osobama. Situiran je kao ured sa posebnom namjenom, pogodan za brzu neposrednu komunikaciju sa korisnicima usluga iz poslovnog sektora i zajednice, u sektoru lokalnog ekonomskog razvoja. Smješten je u novom uredu u rekonstruisanom prizemlju zgrade Općine, uređen prema unificiranom rješenju za neposredan rad sa strankama u vezi svih funkcija Općine Novi Grad Sarajevo, koristeći prednosti lakše razmjene informacija i korištenje informacionih tehnologija,  na podizanju ukupne efikasnosti rada. Centar je  stalno  na usluzi zainteresovanim klijentima, svim subjektima koji rade u vladinom, nevladinom i poslovnom sektoru na razvijanju poduzetništva, besplatno svaki radni dan. Centar informiše, prezentuje, vrši poslovno lobiranje…

Oblici rada: neposredna komunikacija (susreti i sastanci sa privrednicima, početnicima u biznisu i građanima), fizički uvid, koordinacija sa vezanim službama, naročito sa Službom za urbanizam , imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina, Službom za investicije i komunalnu infrastrukturu,  prezentacija, vođenje evidencije klijenata kroz sve oblike rada elektronski i fizički.

Ključne usluge Centra:

 1. e-komunikacija sa privrednicima odvija se putem više od 800 email adresa, a podrazumijeva redovno prikupljanje i izdvajanje poslovnih informacija bitnih za uspješno poslovanje i slanje putem e mail adresa privatnih privrednih subjekata. Takođe, vrši se sedmično izdvajanje najznačajnijih informacija i njihovo objavljivanje na službenoj web stranici Općine Novi Grad Sarajevo. Uspostavljena višegodišnja praksa obuhvata širenje poslovnih informacija vezano za poslovno okruženje, informacije iz Općine, značajne poslovne događaje, javne pozive, edukativne programe… Raspoloživa kontaktna baza privrednih subjekata sačinjena je na bazi javno dostupnih podataka, postavljena na web stranicu Općine, u odjelu za privredu i redovno se vrši ažuriranje iste.

Pomenuta praksa je vrlo dobro prihvaćena kod velike većine privrednika i uvjereni smo da zajednički možemo raditi na poboljšanju ovog vida komunikacije. S tim u vezi, Centar za razvoj biznisa, u cilju ažuriranja kontakt podataka, obavještava i poziva sve zainteresovane kompanije koje posluju na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo, a žele da budu uključene u redovno poslovno informisanje, da dostave kontakt podatke svojih firmi na e-mail adresu Centra za razvoj biznisa.

Traženi kontakt podaci su:

 1. Puni naziv firme
 2. Skraćeni naziv
 3. Djelatnost
 4. Odgovorno lice
 5. Adresa
 6. Telefon (fiksni)
 7. Mobitel (nije obavezno)
 8. Fax
 9. E-mail
 10. Web adresa

 

*Napomena: Traženi podaci će biti dopisani u već postojeći registar kontakata poslovnih subjekata koji je objavljen na službenoj stranici Općine Novi Grad Sarajevo u odjelu za privredu, a e-mail adrese privrednika na mailing listu i isti će se koristiti u svrhu poslovnog informisanja privrednika. Shodno dostavljenim podacima vršiće se ažuriranje registra koji će se kvartalno objavljivati na općinskoj web stranici. U slučaju eventualnih neslaganja podataka u objavljenom registru, molimo sve koji imaju informaciju o promjeni podataka da istu pošalju e-mailom na adresu Centra za razvoj biznisa crb@novigradsarajevo.ba ili crbng@bih.net.ba, kontakt osoba Elma Omerović, telefon 033 291 261.

 

 1. Distribucija informativno-promotivnih materijala – iz Općine i ostalih institucija (SERDA, Privredna komora kantona Sarajevo, Privredna Komora Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni zavod za zapošljavanje, Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo…) prikupljaju se informativno edukativni materijali za početnike u biznisu, privrednike, ranjivu populaciju, mlade, žene itd., a koji su od značaja za lokalno ekonomski razvoj

 

 1. Savjetodavne i mentorske usluge – Centar predstavlja prvu tačku podrške lokalnom ekonomskom razvoju, mjesto neposrednih sastanaka sa privrednicima, početnicima u biznisu (startup) i svima onima koji uopšte razmišljaju o biznisu. Centar vrši ažuriranje sadržaja WEB stranice za privredu i LER, učestvuje u kreiranju promotivnih materijala, vrši distribuciju promotivnih materijala LER-a, učestvuje u organizaciji posebnih poslovnih događaja vezanih za promociju LER-a, usmjeravanje stranke, koordinaciju i vođenje evidencije o korisnicima usluga, koordinaciju sa ostalim službama u Općini. Takođe, rade se ankete privrednika iz oblasti LER-a, radi unapređenja pružanja usluga, poboljšanja informisanosti, a sve sa ciljem da se učini korak ka približavanju poslovnog sektora lokalnim vlastima i kreiranju i provedbi mjera koje podstiču poslovni razvoj. Očekujemo da kroz vanjske inicijative razvijamo zajedničku saradnju u budućnosti, te zajednički radimo na poboljšanju usluga za otpočinjanje i održavanje započetog biznisa.

 

Kontakt:

Elma Omerović, stručni saradnik u CRB Novi Grad Sarajevoi komunikaciju sa lokalnom privredom

Tel/fax: 033 / 291 – 261

E-mail:  crbng@bih.net.ba

crb@novigradsarajevo.ba

 

 

 

@2022 – Općina Novi Grad Sarajevo. Sva prava pridržana. Design by Sejkan Design