BFC aktivnosti

od admin

08.02.2018.godine

 U Općini Novi Grad Sarajevo održan info dan na temu: Partneri za lokalni ekonomski razvoj – Razvijanje partnerstva sa privatnim sektorom‘‘

GIZ Open Regional Fund- Modernization of Municipal Services  (ORF MMS) pokrenuo je  projekat kojim se žele podržati Business Friendly Certificate (BFC) certificirane općine i gradove u regiji. Radi se o projektu u okviru kojeg se sa potencijalnim investitorima identificiraju projekti u certificiranim jedinicama lokalne samouprave te se aplicira na sredstva njemačkog Developpp  programa. Program je primarno koncipiran za firme/privrednike kako bi im olakšao ulazak na nova tržišta (ili širenje svoje mreže i aktivnosti ako već posluju) koja se nalaze u zemljama u razvoju.

Aplikant je privrednik ali direktnu ili indirektnu korist tih projekata trebaju da imaju općine i države u kojima se realizuju. Dakle, inicijalno ideju za projekat daje kompanija a onda se u saradnji sa konsultantima GIZ-a I REDAH-om kao tehničkim sekretarijatom mreže BFC Općina/Gradova FBiH, razvijaju i pišu projektne aplikacije  u saradnji sa Općinom. Svrha saradnje u ovoj fazi jeste ojačati kapacitete BFC Općina i kompanija za privlačenje novih investicija.

U okviru ovog projekata je moguće nabavljati opremu, prekvalificirati radnu snagu, sarađivati sa obrazovnim institucijama i slično. Ciljna grupa ovdje su investitori koji imaju neke aktuelne planove za ulaganja u narednih godinu ili dvije.

@2022 – Općina Novi Grad Sarajevo. Sva prava pridržana. Design by Sejkan Design