O nama

HISTORIJA

Općina Novi Grad Sarajevo je najmlađa i najveća  općina Grada Sarajeva, formirana 1978. godine. Ubrzanom privrednom izgradnjom i prirastom stanovništva podignuta su velika stambena naselja sa pratećim infrastrukturnim kapacitetima i javnim objektima, da bi nakon ratnih dejstava i gubitaka u periodu 1992.- 1995. ponovo otpočeo proces intenzivne obnove i izgradnje općine. Danas, općina Novi Grad Sarajevo ima karakter moderne lokalne samouprave i epitet povoljnog ambijenta za život i poslovanje, kroz kontinuirana ulaganja u izgradnju infrastrukture i kapitalne investicije u iznosu od preko 50 % sredstava iz budžeta Općine godišnje.

 

II

RATNA STRADANJA I IZGRADNJA

U periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992.-1995. općina je pretrpjela velike promjene u pogledu devastiranja privrednih, stambenih i javnih objekata, ljudskih gubitaka, pa i promjene teritorijalnih granica. Općina Novi Grad Sarajevo izgubila je stotine sinova koji su dali živote braneći zemlju, dva ratna heroja. Mnogo kuća je devastirano, saobraćajnice su uništene, kompletna infrastruktura je razorena.

Od 1996. godine, zajedno sa obnovom Sarajeva, otpočinje proces intenzivne obnove, oporavka i nove gradnje općine Novi Grad Sarajevo. Za samo nekoliko godina općina je dobila karakter moderne urbane cjeline.

 

III

PRIVREDA I EKONOMSKI POTENCIJAL

Općina Novi Grad posebno se fokusirala na razvijanje privredne infrastrukture, jačanje njenih kapaciteta i pomoć privrednicima, a što direktno utječe i na povećanje broja radnih mjesta. U ovu svrhu pokrenuti su mnogi projekti, neki od njih su inovativni i mogu poslužiti kao primjer jačanja privrede u bilo kojem dijelu naše zemlje.
Prema javno objavljenim statističkim podacima, Općina Novi Grad Sarajevo generira većinsko smanjenje nezaposlenosti u Kantonu Sarajevo, dok ubjedljivo prednjači u ukupnom trendu rasta Kantona Sarajevo, što podrazumijeva otvaranje novih radnih mjesta i smanjenje broja nezaposlenih. Bitno je napomenuti da je u  2015. godini svako drugo radno mjesto u FBiH otvoreno na području općine Novi Grad Sarajevo.

 

IV

INFRASTRUKTURA

Nova općinska administracija, na čelu sa načelnikom Efendićem,  posvetila je posebnu pažnju i primijenila proaktivan pristup djelovanja i saradnje sa drugim nadležnim institucijama iz ove oblasti,  čime su brže i kvalitetnije stvarani uvjeti za nastanak novih kilometara asfalta, rekonstrukciju cesta, poboljšanje vodosnabdijevanja, nove kultivisane i uređene zelene površine i "oaze" kao i projektne dokumentacije neophodne za provedbu istih u posljednje četiri godine.

U periodu od 2013. zaključno sa 2016. godinom iz budžeta Općine izdvojeno je preko 60 miliona KM za izgradnju saobraćajne infrastrukture svih kategorija, komunalne infrastrukture, sanacije i uređenja zemljišta i korita, parkovne i sportsko - rekreativne infrastrukture, objekata obrazovne i zdravstvene infrastrukture kao i izradu i pripremu prostorne i projektne dokumentacije, koje predstavljaju temelj daljnjeg razvoja Općine Novi Grad Sarajevo. 

V

LJUDSKI KAPITAL I KULTURA

Imajući u vidu velike potrebe najmnogoljudnije lokalne zajednice, značajna finansijska sredstva se ulažu u društvenu infrastrukturu kroz  izgradnju sportsko - rekreativnih kapaciteta, jačanje kapaciteta školskih i predškolskih ustanova, podršku kategorijama društva u stanju socijalne potrebe, podršku boračkoj populaciji, zatim podršku organizacijama civilnog društva, kroz različite programske sadržaje u oblasti kulture, sporta i sl. Shodno rezultatima iz godine u godinu društvena infrastruktura se ubrzano razvija prateći savremene trendove u ovoj oblasti. To najbolje pokazuje porast broja učenika u novogradskim školama i sve veća potreba za ustanovama predškolskog odgoja. Stoga Općina kontinuirano ulaže u stipendije, nabavku školskog pribora, prevoz đačke užine. Investira se u školske objekte, dječije vrtiće, sportska igrališta i kulturne sadržaje.

 

VI

 MJESTO UDOGNOG ŽIVLJENJA

Novi Grad je općina sa velikim brojem mladih ljudi, a sve više bračnih parova sa djecom odlučuje se živjeti upravo ovdje.

Iako najmlađa i najmnogoljudnija općina u Kantonu Sarajevo, Općina Novi Grad Sarajevo zahvaljujući strateškom opredjeljenju vodstva, ljudskom potencijalu i programskim mjerama, sa fokusom na lokalni ekonomski razvoj i sistemskom programu stvaranja i kreiranja kvalitetnih i održivih radnih mjesta u privrednom sektoru, ubrzanim koracima ide ka ostvarenju postavljene strateške vizije  biti lokalna zajednica u BiH koja  razvija i njeguje najbolje poslovno okruženje za domaće i strane investitore, postavlja i posjeduje najviše standarde kvalitete života njenih  građana i razvija svijest zdravog i ekološki osviješćenog urbanog okruženja. 

 

VII

MEĐUNARODNA I MEĐUOPĆINSKA SARADNJA

Općina Novi Grad Sarajevo izuzetnu pažnju posvećuje kontinuiranom razvoju i saradnji sa domaćim i međunarodnim partnerima, gradovima pobratimima, unijama i institucijama, kako lokalnih vlasti, tako i sa drugim međudržavnim i državnim institucijama i organizacijama, u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi.

Općina promovira aktivan međuopćinski angažman  kroz zajedničke projekte i partnerstva koji rezultiraju konkretnim benefitom za građane i privrednike, kako općine Novi Grad Sarajevo tako i općina i institucija partnera, promovirajući međuopćinsku solidarnost, partnerstvo i opredjeljenje za zajednički društveno - ekonomski prosperitet uže i šire zajednice.


Profil Općine Novi Grad Sarajevo Statut općine Novi Grad Sarajevo