Javne nabavke

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na izgradnji natkrivenih niša i podzemnih spomenika za prikupljanje otpada


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na izgradnji natkrivenih niša i podzemnih spomenika za prikupljanje otpada
09-02-2018 12:07:38 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka sistema obavještavanja u skladu sa elaboratom


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Nabavka sistema obavještavanja u skladu sa elaboratom
07-02-2018 09:46:26 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na uređenju platoa brda Žuč - Izgradnja sistema vodosnadbijevanja i odvodnje otpadnih voda


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Izvođenje radova na uređenju platoa brda Žuč - Izgradnja sistema vodosnadbijevanja i odvodnje otpadnih voda
06-02-2018 11:42:00 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Opremanje instrumentima specijaliziranog vozila "SKIP" (lanci za gume, čistač snijega s krilcima, sjekač granja i niskog rastinja)


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Opremanje instrumentima specijaliziranog vozila "SKIP" (lanci za gume, čistač snijega s krilcima, sjekač granja i niskog rastinja)
06-02-2018 11:39:31 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na izgradnji sportske dvorane sa prostorom ambulante, obdaništa i jedanaest učionica uz postojeći objekat OŠ "Umihana Čuvidina"


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na izgradnji sportske dvorane sa prostorom ambulante, obdaništa i jedanaest učionica uz postojeći objekat OŠ "Umihana Čuvidina"
06-02-2018 11:35:14 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na rekonstrukciji umjetne trave na igralištu "SRCE"


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Izvođenje radova na rekonstrukciji umjetne trave na igralištu "SRCE"
31-01-2018 15:01:52 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na unapređenju energijske efikasnosti zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Salke Lagumdžije br 1,3,5,7


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na unapređenju energijske efikasnosti zgrade kolektivnog stanovanja u ulici Salke Lagumdžije br 1,3,5,7
31-01-2018 15:00:56 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Održavanje softverskih aplikacija za obračun plaća uposlenika i obračun naknada vijećnicima, ugovora o djelu i autorskih honorara


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Održavanje softverskih aplikacija za obračun plaća uposlenika i obračun naknada vijećnicima, ugovora o djelu i autorskih honorara
23-01-2018 12:27:00 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Sukcesivno vršenje usluge funkcionalne podrške trezorskom sistemu finansijskog upravljanja Općine Novi Grad Sarajevo


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Sukcesivno vršenje usluge funkcionalne podrške trezorskom sistemu finansijskog upravljanja Općine Novi Grad Sarajevo
23-01-2018 12:24:56 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji objekta u sklopu Centra za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko" u Halilovićima


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji objekta u sklopu Centra za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko" u Halilovićima
23-01-2018 12:23:01 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka usluge štampanja materijala za potrebe Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Nabavka usluge štampanja materijala za potrebe Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo
23-01-2018 12:21:23 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na izgradnji potisnutog cjevovoda DN 200 mm od pumpne stanice "Briješće" do rezervoara "Sokolje"


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na izgradnji potisnutog cjevovoda DN 200 mm od pumpne stanice "Briješće" do rezervoara "Sokolje"
23-01-2018 12:19:38 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na izgradnji sportskog igrališta u ulici Hekim Oglu Alipaše


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na izgradnji sportskog igrališta u ulici Hekim Oglu Alipaše
16-01-2018 12:13:51 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Vršenje usluge centralizovanog printanja na iznajmljenim printerima za potrebe općine Novi Grad Sarajevo


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Vršenje usluge centralizovanog printanja na iznajmljenim printerima za potrebe općine Novi Grad Sarajevo
16-01-2018 12:12:18 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka geodetskog instrumenta GNSS Netrover


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Nabavka geodetskog instrumenta GNSS Netrover
16-01-2018 12:09:03 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka cvijetnih aranžmana za potrebe općine Novi Grad Sarajevo


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Nabavka cvijetnih aranžmana za potrebe općine Novi Grad Sarajevo
16-01-2018 12:04:06 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na izgradnji novih spomen obilježja


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na izgradnji novih spomen obilježja
28-12-2017 12:17:37 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka vazdušnog šatora ( za naduvavanje ) sa kompresorom


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Nabavka vazdušnog šatora ( za naduvavanje ) sa kompresorom
27-12-2017 16:03:34 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Nabavka kancelarijskog namještaja


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Nabavka kancelarijskog namještaja
27-12-2017 16:00:52 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka vatrogasnog jastuka za spašavanje sa visine do 25 m


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Nabavka vatrogasnog jastuka za spašavanje sa visine do 25 m
27-12-2017 15:59:03 by admin