Javne nabavke

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na nastavku trajne regulacije vodotoka Lepenica - XII faza


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na nastavku trajne regulacije vodotoka Lepenica - XII faza
11-12-2017 15:00:55 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Investiciono održavanje i sanacija sportske dvorane "Ramiz Salčin" - sanacija krova


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Investiciono održavanje i sanacija sportske dvorane "Ramiz Salčin" - sanacija krova
08-12-2017 14:01:46 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na sanaciji ulice Bačići


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na sanaciji ulice Bačići
08-12-2017 13:59:26 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje dodatnih radova na izgradnji oborinske kanalizacione mreže u ulici Prnjavorska


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje dodatnih radova na izgradnji oborinske kanalizacione mreže u ulici Prnjavorska
08-12-2017 13:57:27 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka računarske opreme u okviru realizacije projekta "Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou"


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Nabavka računarske opreme u okviru realizacije projekta "Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou"
08-12-2017 13:55:44 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na rekonstrukciji, održavanju, popravci ulica, lokalnih puteva, trgova i mostova (nastavak po preliminarnom programu)


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na rekonstrukciji, održavanju, popravci ulica, lokalnih puteva, trgova i mostova (nastavak po preliminarnom programu)
05-12-2017 14:48:04 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje nepredviđenih radova na izgradnji primarne distributivne gasne mreže za naselje Ahatovići, Bojnik i Dobroševići -II faza


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje nepredviđenih radova na izgradnji primarne distributivne gasne mreže za naselje Ahatovići, Bojnik i Dobroševići -II faza
04-12-2017 10:34:05 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na izgradnji hair česme u sklopu sportsko-rekreativnog centra "SRCE"


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Izvođenje radova na izgradnji hair česme u sklopu sportsko-rekreativnog centra "SRCE"
01-12-2017 10:16:53 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na investicionom održavanju spomen obilježja


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Izvođenje radova na investicionom održavanju spomen obilježja
30-11-2017 13:25:53 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Pružanje usluge prevoza za učenike osnovne škole "Sokolje"


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Pružanje usluge prevoza za učenike osnovne škole "Sokolje"
30-11-2017 10:42:48 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u ul. Numan Paše Ćuprilića od spoja ul. Ibre Ćeske do spoja ul. Briješće brdo -potez anex + dionica 2 (od ul. Ibre Ćeske do rezervoara Briješće)


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u ul. Numan Paše Ćuprilića od spoja ul. Ibre Ćeske do spoja ul. Briješće brdo -potez anex + dionica 2 (od ul. Ibre Ćeske do rezervoara Briješće)
28-11-2017 15:26:58 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na izgradnji cjevovoda za poslovnu zonu Bačići Ø300 dužine L=235m


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na izgradnji cjevovoda za poslovnu zonu Bačići Ø300 dužine L=235m
28-11-2017 15:23:39 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na saniranju otvorenog kanala ugradnjom betonskih cijevi DN 800 mm kao preventivna zaštita od poplava


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Izvođenje radova na saniranju otvorenog kanala ugradnjom betonskih cijevi DN 800 mm kao preventivna zaštita od poplava
28-11-2017 15:21:13 by admin

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji dječijih igrališta na području općine Novi Grad Sarajevo


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji dječijih igrališta na području općine Novi Grad Sarajevo
24-11-2017 13:24:54 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Izrada izvedbenog projekta rekonstrukcija ulica Novopazarska i Numan Paše Ćuprilića


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Izrada izvedbenog projekta rekonstrukcija ulica Novopazarska i Numan Paše Ćuprilića
23-11-2017 12:02:22 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i redizajn fasade stambenih zgrada u ulici Adija Mulabegovića 7,9,11,13,15, Senada Mandića Dende 2,4,6, Adija Mulabegovića 8,10,12,14,16, Hasana Sućeske 1,3,5


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i redizajn fasade stambenih zgrada u ulici Adija Mulabegovića 7,9,11,13,15, Senada Mandića Dende 2,4,6, Adija Mulabegovića 8,10,12,14,16, Hasana Sućeske 1,3,5,7 i Aleja Bosne Srebrene 1,2,3
20-11-2017 15:10:25 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova nužnih popravki na objektima kolektivnog stanovanja, krovova i fasada


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova nužnih popravki na objektima kolektivnog stanovanja, krovova i fasada
20-11-2017 15:06:22 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka opreme za kino i multimedijalnu salu


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Nabavka opreme za kino i multimedijalnu salu
15-11-2017 09:18:56 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka za opremanje Operativnog centra civilne zaštite


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Nabavka za opremanje Operativnog centra civilne zaštite
15-11-2017 09:17:43 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na izgradnji sistema vodosnadbjevanja u obuhvatu RP "Bojnik - Dobroševići" u zoni rezervoara Donji Mihaljevići u dijelu ulice 14.juni


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na izgradnji sistema vodosnadbjevanja u obuhvatu RP "Bojnik - Dobroševići" u zoni rezervoara Donji Mihaljevići u dijelu ulice 14.juni
13-11-2017 12:57:06 by admin