Rezultati javnih poziva poslodavcima za učešće u Programu „Partnerstvom do novih radnih mjesta“

Lista aplikanata - poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu „Partnerstvom do novih radnih mjesta“ po javnim pozivima Općine Novi Grad Sarajevo od  19.06 i 14.07.2017. godine:

 

 

Naziv poslodavca:

Ukupan broj ostvarenih bodova

Broj osoba koje će se obučiti i zaposliti

Stručna sprema potrebnih radnika

1.

JP „Lokom“  d.o.o.

7

6

6 SSS

3.

Bestfin d.o.o.

4

2

2 SSS

4.

Farmasi BH d.o.o.

4

4

2 VSS i 2 SSS

                   Ukupno

12

2 VSS i 10 SSS