Podrška poslodavcima za upošljavanje potrebnih kadrova

Općina Novi Grad Sarajevo strateški i sistemski provodi set mjera podsticaja privredi, kreiranih u saradnji s poslovnom zajednicom, a što je i prepoznato kroz proces certificiranja za BFC SEE – Općine naklonjena biznisu, te polučilo mjerljive rezultate upošljavanja. 

Tekući program podrške poslovnom okruženju za 2017. godinu je budžetski planiran i povezan s srodnim aktivnostima ostalih institucija vlasti, kao i projekata koji se provode u Kantonu Sarajevo, a u koordinaciji s JU Službom za zapošljavanje KS.

Naročitu pažnju izaziva mjera „Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca“, koja je testirana u praksi ove lokalne samouprave. Ova mjera je usmjerena na partnersko povećanje konkurentnosti nezaposlenih osoba na tržištu rada, kako je podržana obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija odraz potrebe konkretnih poslodavca koji otvaraju radna mjesta.

Ova mjera predstavlja dobar alat za ubrzavanje procesa zapošljavanja na održiv način, naročito imajući u vidu da su uspostavljeni i specijalizovani centri za obuku u odabranim razvojim sektorima privrede koji bi u budućnosti trebali olakšati ovaj proces.

Kroz intenzivne aktivnosti Službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj, kao i kroz direktnu komunikaciju i neposredne posjete privrednim subjektima, došli smo do saznanja da također veći broj poslodavaca raspolaže iskusnim i kvalifikovanim kadrom, kao što su mentori, vođe proizvodnje ili tehnoloških porocesa, stari majstori koji znanja i vještine mogu prenijeti na mlađe generacije.

Nakon analize rezultata liste poslodavaca koji su se prijavili po prvom javnom pozivu Općine Novi Grad Sarajevo, zaključili smo da je potrebno ponoviti javni poziv obzirom na raspoloživa Budžetska sredstva, kao i namjeru da se što veći broj nezaposlenih osoba obuhvati gore pomenutom mjerom. Više informacija o ponovljenom javnom pozivu vidjeti na LINKU.