Obavještenje o javnom uvidu u Nacrt RP "Bojnik II"

O B A V J E Š T E NJ E

 

 Obavještavaju se građani i zainteresovana pravna lica da se Nacrt Regulacionog plana "Bojnik II", utvrđen na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, stavlja na javni uvid od  07.07. do 07.08.2017. godine u terminu od 8,30 do 15,00 sati, u MZ ”Dobroševići” ul. Ahatovićka br. 43 kao i u holu Općine Novi Grad Sarajevo.

Pismene primjedbe, sugestije i prijedloge na Nacrt Regulacionog plana "Bojnik II" se mogu dostaviti u  MZ ” Dobroševići ” ul. Ahatovićka br. 43, u naprijed navedenim terminima. 

Javna rasprava na temu: Nacrt Regulacionog plana "Bojnik II" će se održati dana 09.08.2017. godine (srijeda) sa početkom u 17,00 sati u sali Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo (Bulevar Meše Selimovića br. 97). Pozivamo građane kao i zainteresovana pravna lica da prisustvuju javnoj raspravi, te daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na Nacrt Regulacionog plana "Bojnik II".