JAVNA TRIBINA: Osnovna koncepcije RP "Halilovići I"

Obavještavaju se građani i zainteresovana pravna lica, da će se dana 16.06.2016. godine (četvrtak) sa početkom u 17,00 sati u sali Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo (ul. Bulevar Meše Selimovića br. 97), održati javna tribina na temu: Osnovna koncepcija Regulacionog plana "Halilovići I".

Pozivamo građane kao i zainteresovana pravna lica da prisustvuju javnoj tribini, te daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na Osnovnu koncepciju Regulacionog plana "Halilovići I".

Općina Novi Grad Sarajevo
Služba za urbanizam, imovinsko-pravne,
geodetske poslove i katastar nekretnina