Lista podnosioca zahtjeva koji nisu ostvarili pravo na učešće na dodjelu košnica na osnovu Javnog poziva objavljenog 8.12.2016. godine