Zlatne plakete odbrane općine Novi Grad bit će dodijeljene Ismetu Hadžiću, Lahkoj pješadijskoj četi 2. Viteške brigade i Ramizu Salčinu posthumno

Općinsko vijeće Općine Novi Grad Sarajevo donijelo je na današnjoj sjednici Odluku da se pojedinačna „Zlatna plaketa odbrane općine Novi Grad Sarajevo“ ove godine dodijeli ratnom komandantu Prve dobrinjske brigade, generalu Ismetu Hadžiću, a kolektivna jednoj od najelitnijih jedinica Prvog korpusa Armije RBiH Lahkoj pješadijskoj četi 2. Viteške motorizovane brigade. Plaketa će posthumno biti dodijeljena i komandantu Općinskog štaba Teritorijalne odbrane Novi Grad, rahmetli Ramizu Salčinu.

Salčin je u vrijeme agresije na našu zemlju odigrao važnu ulogu u organiziranju otpora na prostoru općine Novi Grad. Posthumno je odlikovan najvišim ratnim priznanjem Armije RBiH "Zlatni ljiljan", a dobitnik je i ordena "Zlatni grb s mačevima".

U februaru 1992. godine spriječio je izlazak jedinica bivše JNA na brdo Mojmilo. Spriječivši zauzimanje brda Mojmilo, sačuvana su i druga sarajevska naselja, kao što su Dobrinja, Nedžarići, Alipašino Polje, Švrakino Selo, od okupacije JNA i srpskih paravojnih formacija. Poginuo je 22. augusta 1992. godine, u Saraj-Polju, na prvoj borbenoj liniji od neprijateljskog hica ispaljenog iz pravca Nedžarića.

U spomen na ovog heroja, jedna ulica na području općine Novi Grad nosi njegovo ime, kao i sportska dvorana na Mojmilu.

General Hadžić, također je dobitnik najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“ i drugih mnogobrojnih priznanja, bio je jedan od organizatora otpora, a u toku rata teško je ranjen. Obnašao je i dužnost pomoćnika komandanta 1. Korpusa Armije RBiH za moral.

Lahka pješadijska četa 2. Viteške motorizovane brigade je tokom rata proglašena najboljom jedinicom u 2. Viteškoj motorizovanoj brigadi i 1. Korpusu Armije RBiH, pa i u Armiji RBiH. Ova jedinica osvojila je Vis, na brdu Žuč, Mijatovića kosu, kod Zabrđa, učestvovala u borbama u Bačićima i Depo-u u Rajlovačkom Polju.

Odbranila je 1993. godine Trešnjevo brdo na Igmanu, učestvovala u odbrani Golog brda na Žuči, u borbama na Igmanu, Bjelašnici, Treskavici, Nišićkoj visoravni, Brezi, Varešu i Bosanskoj Krajini.  Njeni pripadnici osvojili su Dujmovska brda, u novembru 1994. godine od agresora zaplijenili do tada najveća borbena sredstva i municiju.

Iz sastava ove jedinice jedanaest boraca dobilo je najveće ratno priznanje “Zlatni ljiljan”, a dvojica orden “Zlatni grb sa mačevima”.

Nazif Osmanović, predsjednik Komisije za odlikovanja, nagrade i druga priznanja kazao je da se „Zlatna plaketa odbrane općine Novi Grad“ dodijeljuje pojedincima i kolektivima za izuzetne zasluge u odbrani općine Novi Grad i Bosne i Hercegovine u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995.godine i organizaciji života i rada građana u ratnim uvjetima.

Bit će dodjeljena na manifestaciji obilježavanja Dana odbrane općine Novi Grad, koja će se 8. juna održati na Golom brdu na Žuči.

 

 

PRES SLUŽBA OPĆINE