U toku čišćenje i uređenje 700 metara korita Miljacke

Općina Novi Grad Sarajevo nastavila je sa realizacijom projekta čišćenja i uređenja vodotoka rijeka i potoka, radi smanjenja mogućnosti i nastajanja štetnih posljedica od poplava. 

U toku je čišćenje i uređenje korita Miljacke, koje cijelom dužinom graniči sa općinom Ilidža, od Tržnog centra Wisa do mosta kod stočne pijace na Stupu. Radovi se izvode  s obje strane korita rijeke u dužini od 700 metara, gdje je vodotok više godina vrlo zapušten i zarastao. Za ove radove iz općinskog budžeta izdvojeno je 80.000 konvertibilnih maraka.

„Vodotok je obrastao adama, isprepleten sprudovima, a najvećim dijelom zatrpan je smećem, odnosno divljim deponijama, koje su dosezale i do same sredine vodotoka. Trenutno se radi pročišćavanje korita i čišćenje obala od velikih deponija smeća, čime se vodotok vraća u granice regulisanog korita“, ističe pomoćnik načelnika Općine Novi Grad Sarajevo za civilnu zaštitu Fahrudin Kazazić.

Obzirom da kroz Novi Grad protiču vodotoci rijeka Bosne, Miljacke, Dobrinjke, te Lepeničkog i drugih potoka, koji u vrijeme većih padavina prave probleme, kako na privrednim i individualnim, tako  i na infrastrukturnim objektima i poljoprivrednim zemljištima, Općina u saradnji sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo i Agencijom za vodno područje rijeke Save svake godine iz budžeta izdvaja značajna sredstva za regulaciju korita rijeka i potoka.

U saradnji sa Agencijom za vodno područje rijeke Save Općina je ove godine u cilju provođenja preventivnih mjera zaštite ljudi i materijalnih dobara od poplava, očistila i uredila gotovo cijeli vodotok Bosne na svom području. Uređeno je oko tri kilometra riječnog korita, od petlje Sarajevske zaobilaznice u Bojniku do mosta u Rječici. Na ovom riječnom vodotoku u posljednjih 40-tak godina nisu vršeni nikakvi zahvati, iako se u tom dijelu nalazi veliki broj privrednih i drugih objekata, koji su usljed izlijevanja vode iz korita proteklih godina trpili velike štete na svojim materijalnim dobrima. U te radove utrošeno je blizu 230.000 konvertibilnih maraka.

U narednom periodu radit će se trajna regulacija 200 metara vodotoka Bosne, kod stočne pijace na Stupu. Općina je u saradnji sa Agencijom za vodno područje rijeke Save riješila imovinsko-pravne odnose na tom dijelu vodotoka, te su se stekli uslovi za pokretanje procedure javne nabavke za te radove.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE