Saradnja Općine i Udruženja šehidskih porodica Općine Novi Grad: Osmero djece šehida i poginulih boraca volontirat će u Općini Novi Grad Sarajevo

U Općini Novi Grad Sarajevo, u četvrtak, 11. maja, upriličen je prijem za osam djevojaka i mladića, djece šehida i poginulih boraca Armije RBiH, sa kojima su potpisani ugovori o volontirnju.

Riječ je o mladim ljudima sa završenom visokom školskom spremom, koji su već duži period na evidenciji Biroa za zapošljavanje, a kojima je pružena mogućnost da tokom jednogodišnjeg volontiranja u Općini Novi Grad steknu prvo radno iskustvo u struci.

Potpisivanju su prisustvovali i predstavnici Udruženja „Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Općine Novi Grad", sa predsjednicom Eminom Viteškić, koja je Općini Novi Grad dostavila spisak djece poginulih boraca, koji su izrazili želju da volontiraju u Općini.

Dobrodošlicu su im poželjeli Općinski načelnik Semir Efendić i Adisa Šuman, pomoćnica načelnika u Službi kabineta načelnika. Oni su volontere upoznali sa njihovim pravima i obavezama tokom volontiranja u Općini Novi Grad i poželjeli im uspjeh u budućem radu.

Mladi ljudi iskazali su zadovoljstvo prilikom i mogućnošću da steknu prvo radno iskustvo u instituciji kao što je Općina.

Magistrica kriminalistike Medina Ćuprija kazala je da je na Birou od 2009. godine i da je od tada pa do danas predala više od 3.000 aplikacija, ali da joj se do sada nije pružila prilika da stekne radno iskustvo. „Radujem se svemu što ću naučiti radeći u Općini Novi Grad“, kazala je Medina.

Alma Čorbo, također će narednu godinu volontirati u Općini Novi Grad, ova mlada djevojka magistrirala je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Ističe da će joj rad u Općini biti od velike koristi za dalji angažman.

Općina Novi Grad već nekoliko godina pruža priliku mladim osobama da steknu prvo radno iskustvo koje će im pomoći u traženju stalnog zaposlenja, svake godine volonterski staž u Općini obavi 30-tak mladih ljudi.

 

 PRES SLUŽBA OPĆINE