Saradnja Općine i Ministarstva za rad i socijalna pitanja FBiH

 

Zamjenik premijera i Federalni ministar rada i socijalne politke, Vesko Drljača ugostio je jučer u prostorijama ministarstva, predsjednika  Skupštine Tajiba Delalića i Ismeta Bajrovića, predsjednika Upravnog odbora Udruženja za sport i rekreaciju invalida Općine Novi  Grad Sarajevo.

Predstavnici Udruženja SRI Općine Novi Grad Sarajevo, zahvalili su ministru   Drljači na dosadašnjoj podršci osobma sa invalditetom općine Novi Grad Sarajevo, te su ovom prilikom prezentirali i programske aktivnosti Udruženja koje su implementirali u ovoj godini, uz pomoć Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Ministar Drljača naglasio je da će Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i u narednom periodu nastaviti poržavti programe i projekte iz oblasti sporta i rekreacije osoba sa invalditetom, te da će  uložiti  velike napore za poboljšanje   njihovog  statusa. 

Prilikom posjete Taib Delalić uručio je specijalnu plaketu ministru Drljači za posebne zasluge u razvoju i unapređenju sporta osoba sa invaliditetom i finansijskoj pomoći kojom je omogućena realizacija brojnih značajnih projekata.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE