Sanirana i očišćena atomska skloništa na Dobrinji, Saraj-Polju i Mojmilu

Na području općine Novi Grad završeni su radovi na sanaciji, adaptaciji i čišćenju jedanaest vanblokovskih skloništa i prostora oko njih, nakon čega će se u narednom periodu uraditi i dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, kako bi se ovi prostori doveli u higijenski ispravno stanje.

Općina Novi Grad je 2013. godine putem Službe za civilnu zaštitu pokrenula projekat čišćenja i zatvaranja atomskih skloništa, koja su bila zatrpana velikim količinama smeća i otpadnih voda i predstavljala su  higijensko-epidemiološki problem za građane koji žive u okolnim zgradama.

Tada je iz skloništa izbačeno oko 150 tona raznog otpadnog materijala i ispumpane su ogromne količine vode, te je urađena sanacija ulaznih kapija u skloništa, gdje su rešetkaste konstrukcije obložene limom radi sprečavanja ubacivanja smeća.

Međutim i pored toga, nesavjesni građani i dalje odlažu kabasti i druge vrste otpada, naročito na ulazima u skloništa i oko njih.

Pored čišćenja i ispumpavanja vode, urađena je i sanacija fasadnih zidova na ulazima u skloništa, koji su bili ispisani raznim grafitima, izvršeno je farbanje metalnih vrata i rukohvata, kao i sanacija stepeništa na ulazima u objekte, tako da je ovaj prostor dobio uredniji i ljepši izgled.

Radovi su izvedeni na Trgu sabora bosanskog, Trgu sarajevske olimpijade,Trgu Zlatnih ljiljana, Trgu grada Prato na Dobrinji i pet skloništa na Teheranskom trgu u naselju Saraj - Polje, te dva u Olimpijskoj ulici u naselju Mojmilo.

Također su očišćeni i šahtovi unutar i ispred skloništa, kao i plato iznad skloništa.

 

 

PRES SLUŽBA OPĆINE