Rezultati ponovnog javnog poziva poslodavcima za učešće u Programu „Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca“

 

 A) Lista aplikanata - poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu "Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca" po Javnom pozivu Općine Novi Grad Sarajevo od 23.05.2017. godine:

 

 

NAZIV APLIKANTA (firme/centra):

Ukupan broj ostvarenih bodova

Broj osoba koje će se zaposliti

1.

Robot General Trading d.o.o.

8

15

2.

Bosna Bank International dd Sarajevo

6

2

3.

OR Hrelja“- vlasnik Hrelja Admir

3

1

4.

PZU Apoteka G-pharm

3

1

 

UKUPNO

 

19 osoba

 

B) Lista aplikanata - poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu „Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca“ za 2017. godinu – koristeći se članom XI Javnog poziva :

 

 

NAZIV APLIKANTA (firme/centra):

Ukupan broj ostvarenih bodova

Broj osoba koje će se zaposliti

1.

Saraj Pak d.o.o., Ramiza Salčina 356

6

5

2.

Imtec d.o.o., Bosanski put bb Ilijaš

6

3

 

UKUPNO

 

8 osoba