Raseljenim osobama uručeni prehrambeni i higijenski paketi

U prostorijama Mjesne zajednice „Naselje heroja Sokolje“ organizirana je podjela prehrambenih i higijenskih paketa raseljenim osobama, koje su nasatnjene na području Novog Grada.

Paketi sa hranom i higijenskim potrepštinama namijenjeni su za 54 porodice sa ukupno 114 članova domaćinstava. Među korisnicima ovog vida pomoći je 37 osoba iznad 64 godine starosti, kao i djeca mlađa od 7 godina. Starijim osobama i djeci uručeni su paketi sa prehrambenim i higijenskim artiklima prilagođenim njihovim potrebama.

Radi se o pomoći izbjeglim i raseljenim osobama, koje su u stanju socijalne potrebe, a za ovu namjenu iz ovogodišnjeg budžeta Općine Novi Grad izdvojeno 15. 000 maraka.

Prema riječima Side Karišik, pomoć koju dobija od Općine Novi Grad Sarajevo za nju ima veliki značaj, jer zna da nije zaboravljena, da lokalna zajednica u kojoj živi, misli o svim kategorijama stanovnika.

Dodjela prehrambenih paketa upriličena je i u prostorijama Mjesne zajednice „Švrakino Selo I“, gdje su podijeljeni paketi osobama nastanjenim na području mjesnih zajednica „Švrakino Selo I, II i III“, „Aneks“ i „Alipašino Polje A-1, A-2, B-1, B-2, C-1 i C-2“.

Također, paketi su podijeljeni i u mjesnim zajednicama „Staro Hrasno“, „Dobrinja A, B, C i D“, kao i u mjesnim zajednicama „Dobroševići“ i „Reljevo“, te u MZ „Briješće“, „Alipašin Most I i II“, te MZ „Dolac“ i „Buča Potok“.  

Pružanjem ovog vida pomoći nastoji se ublažiti teška socio-ekonomska situacija i socijalno isključivanje raseljenih lica.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE