Počeli radovi na ucjevljenju otvorenog kanala u Bojniku

U Butilskoj ulici u centralnom dijelu naselja Bojnik, u toku su radovi na ucjevljenju otvorenog kanala, takozvanog Bojničkog potoka.

Radovi se izvode u blizini džamije i ambulante porodične medicine, gdje se vrši ugradnja cijevi za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda iz naselja.

Projekat se realizira s ciljem trajnog rješavanja zaštite okoliša i zdravlja stanovništva ovog naselja.

Općina Novi Grad je zaključila ugovor sa izvođačem radova firmom „Bosman“, koja će izvršiti postavljanje betonskih cijevi promjera 1.000 milimetara u dužini od 200 metara, sa revizionim oknima i ulivnom građevinom neophodnom za održavanje ucijevljenog kanala.

Za ove radove i budžeta Općine Novi Grad izdvojeno je oko 40.000 KM.     

                                                                                                                              

PRES SLUŽBA OPĆINE