Počela izgradnja pumpne stanice za rezervoar Sokolje

Nakon što je u Naselju heroja Sokolje izgađen rezervoar kapaciteta 1.000 kubika vode, Općina Novi Grad započela je i izgradnju pumpne stanice u Briješću, koja će  taj rezervoar snabdijevati vodom.

Projektom koji je rađen u saradnji sa preduzećem „Vodovod i kanalizacija“, izgradnja pumpne stanice bila je planirana na lokaciji koja je u državnom vlasništu, a obzirom na Odluku visokog predstavnika o zabrani prava raspolaganja državnom - vojnom imovinom, Općina je osigurala zamjensku lokaciju, odnosno otkupila privatno zemljište za potrebe izgradnje pumpne stanice.

Riječ je o drugoj fazi realizacije, jednog od najznačajnijih projekata Općine Novi Grad u oblasti vodosnabdijevanja.

Nakon izgradnje pumpne stanice moći će se raditi izgradnja potisnog i dovodnog cjevovoda za rezervoar Sokolje, kao i izgradnja distributivne mreže, što bi u narednih nekoliko godina trebalo da riješi pitanje vodosnabdijevanja Zabrđa, dijelova naselja Sokolje i Smiljevići. Puštenje u rad rezervoara Sokolje ostavlja mogućnost da se u budućnosti sa tog rezervoara vodom snabdijeva i Mjesna zajednica „Reljevo“.

Izgradnjom ovog sistema, na najbolji način  rješeva se problem vodosnabdijevanja naselja u kojim je u poslijeratnom periodu izgrađen veliki broj stambenih objekata, tako da je potebno izgraditi novi vodovodni sistem.

Za izgradnju pumpne stanice iz općinskog budžeta osigurano je 300.000 konvertibilnih maraka.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE