Održano predavanje za građane iz oblasti hortikulturnog uređenja balkona, dvorišta i ulaza u stambene zgrade

U srijedu, 12. jula, u Općini Novi Grad održan je prvi teoretski dio edukacije građana o hortikulturnom uređenju balkona, dvorišta i ulaza u stambene zgrade, čiji je cilj oplemenjivanje i hortikulturno uljepšavanje ambijenta življenja stanovnika općine Novi  Grad  Sarajevo.

Bila je to prilika da se stanovnici informišu i upotpune svoje znanje kako u skladu sa strukom i klimatskim prilikama mogu doprinijeti da njihovo okruženje bude mjesto ugodnije za življenje.

Polaznicima se obratio pomoćnik općinskog načelnika za privredu i lokalni ekonomski razvoj Džemaludin Kahrović, koji je istakao da  je cilj ove edukacije da imamo što više hortikulturno uređenih površina, a istakao je i primjere dobre prakse koji svojim aktivnostima uljepšavaju ne samo svoje okruženje, nego i drugima omogaćavaju da provedu vrijeme u lijepom ambijentu.

Predavanje je održao direktor Federalnog zavoda za poljoprivredu dr. sc. Omer Kurtović. On je na slikovit način upoznao prisutne sa osnovnim vrstama cvijeća i ukrasnog bilja, koje se koriste za ukrašavanje javnih površina i upoznao ih sa tehnologijom proizvodnje cvjećarskih kultura (sistemima za razmnožavanje). 

Nešto prije početka edukacije, polaznicima prethodnog ciklusa predavanja iz oblasti peradarstva uručeni su certifikati.  

Na narednom teoretskom predavanju iz oblasti hortikulturnog uređenja, polaznicima će biti prezentirani načini oblikovanja cvijetnih površina sa izborom cvijetnih i ukrasnih vrsta bilja, zatim  izbor biljnih vrste za primjenu u različitim uslovima, kao i način održavanja i zaštita od bolesti i štetnika.

Predavanje će se održati, u utorak 18. jula u vijećničkoj sali Općine Novi Grad Sarajevo, sa početkom u  17.30  sati,  a termini praktične nastave bit će naknadno određeni.

U skladu sa edukacijom „Hortikulturno uređenje  balkona, dvorišta i ulaza u stambene zgrade“ Općina Novi Grad Sarajevo će organizirati i izbor najuređenijeg balkona, dvorišta i ulaza u stambenu zgradu o čemu će stanovnici biti blagovremeno obaviješteni.

Svi građani koji su zainteresirani za prisustvovanje na edukaciji mogu se prijaviti  putem e-maila: poljoprivreda1@novigradsarajevo.ba ili na kontakt telefon:  033/291-253.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE