Održana javna tribina o temi socijalizacije i integracije djece u društvenoj zajednici

U povodu obilježavanja "Dječije nedjelje" na području Kantona Sarajevo pod sloganom "Srećan ćeš biti, svijete, kad usrećiš dijete", Savjet sigurnosti Općine Novi Grad Sarajevo, KJU „Odgojni centar“ i CPRC organizirao je javnu tribinu o temi socijalizacije i integracije djece u društvenoj zajednici, a na kojoj je bio prezentiran rad Savjeta sigurnosti Općine Novi Grad Sarajevo i KJU „Odgojnog centra“.

Cilj ove javne tribine bila je prezentacija rada društvenih subjekata lokalne i šire društvene zajednice koji svojim aktivnostima doprinose zdravom i kreativnom odrastanju naše djece i omladine, kako individualno, tako i u zajedničkoj sinergiji i djelovanju, te na taj način stvaraju uslove za sigurno, zdravo i ugodno okruženje za sve nas, a sve u najboljem interesu djeteta.

U uvodnom dijelu obratili su se pomoćnik načelnika Službe za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo Tajib Delalić, direktor KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo” Nermin Mušikić, te u ime CPRC-a Elma Datzer.

Nakon uvodnih obraćanja prezentovan je rad Savjeta sigurnosti Općine Novi Grad Sarajevo i KJU „Odgojnog centra“, te kratki dokumentarni film pod nazivom: ”Darujmo im vrijeme umjesto novac”.

U diskusiji je stavljen fokus na prevenciju maloljetničkog prestupništva, te razvijanje sistemskog pristupa u suprotstavljanju maloljetničkom prijestupništvu.

Zaključeno je da je neophodno upošljavanje većeg broja socijalnih radnika, kako u matičnim centrima socijalnog rada, tako i u školama i drugim institucijama koje imaju u svojoj osnovi rad sa djecom zbog potrebe za stručnim pristupom pri radu sa slučajevima sa kojima se susreću.

Također iskazana je potreba za aktivnijim učešćem medija na promociji pozitivnih primjera iz prakse.