Obnovljena stomatološka ambulata na Dobrinji ponovo u funkciji

Obnovljena stomatološka ambulanta, koja djeluje u sklopu Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, u ulici Dobrinjske bolnice broj 14, ponovo je na raspolaganju građanima Dobrinje.

Pacijeti će od danas moći koristiti usluge primarne stomatologije, tj. usluge popravljanja i vađenje zuba.

Obzirom da se ambulanta nalazi u prostoru koji je u vlasništvu Općine Novi Grad, te da su vanjska stolarija i unutrašnjost prostora bili dotrajali Općina je cijeli prostor adaptirala, a obnovljene prostorije danas su obišli načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić sa saradnicima, direktor JU „Dom zdravlja KS“ Fuad Husić, direktorica Doma zdravlja „Novi Grad“ Merima Pašić, te predstavnici Stomatološke službe Novi Grad i uposlenici.

„Stanovnici Dobrinje su navikli na ovu stomatološku ambulantu i zbog toga je važno da je ona u jednom novom ruhu ponovo stavljena u funkciju. Ambulanta se nalazi u  samom naselju, što je posebno značajno zbog djece koja koriste usluge ove ambulante.Također, nam je važno da naši građani ovdje mogu doći pješice. Nakon obnove centralnog objekta Doma zdravlja „Novi Grad“ na Otoci Općina Novi Grad nastavlja sa pružanjem podrške ovoj ustanovi, a tako će biti i u narednom periodu“, izjavio je načelnik Efendić.

Stomatološka ambulanta Javne ustanove Dom zdravlja „Novi Grad“ koristi više prostora, koji su u vlasništvu Općine Novi Grad. Jedan od njih je prostor u ulici Dobrinjske bolnice broj 14, kojeg je Općina po najpovoljnijim uslovima, a u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća, dodijelila JU „Dom zdrvlja KS“ na korištenje. Radi se o dvije ordinacije sa podzemnom etažom površine od oko 150 metara kvadratnih prostora.

Direktorica DZ „Novi Grad“ Merima Pašić naglasila je značaj obnove prostorija stomatološke ambulante.

„Ambulanta je od velikog značaja za Dobrinju, jer je ovo najveće naselje u Novom Gradu i ima puno stanovnika, tako da očekujemo da će se početkom ponovnog rada ambulante, veliki broj pacijenata vratiti u matičnu ambulantu. Oni su do sada usluge dobijali u DZ „Saraj-Polje“ i okolnim ambulantama“, rekla je direktorica Pašić.

Dodala je da su planirana četiri tima stomatologa, s tim da će u početku raditi dva tima, a već od septembra bi ambulanta trebala početi raditi u punom kapacitetu.

A ambulanta će raditi u dvije smjene od 7.30 do 20 sati.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE