Novih 950 porotivpožarnih aparata u stembenim zgradama na području Novog Grada

Općina Novi Grad Sarajevo, putem Službe civilne zaštite nastavila je realizaciju projekta  podizanja i jačanja protivpožarne zaštite na svom području.

U okviru tog projekta izvršena je nabavka još 950 aparata za početno gašenje požara S-6 za zgrade kolektivnog stanovanja. Protivpožarni aparati uručeni su upraviteljima i etažnim vlasnicima stambenih zgrada sa područja Novog Grada, koji su se prijavili na javni poziv za dodjelu aparata, a sredstva za nabavku osigurana su u budžetu za 2017. godinu.

Fahrudin Kazazić, pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Općine Novi Grad Sarajevo ističe da su ovim projektom obuhvaćene zgrade kolektivnog stanovanja veće spratnosti i starije gradnje, gdje su aparti stari i dotrajali, kao i zgrade u kojima je nedostajalo aparata.

Kupljeni su u saradnji sa upraviteljima stambenih zgarada i zamijenit će stare i dotrajale aparate, čime će se unaprijediti sistem protivpožarne zaštite u objektima kolektivnog stanovanja. Na ovaj način stvaraju se uslovi da se može intervenirati u slučaju izbijanja požara.

Uz novih 950 aparata u proteklom periodu nabavljeno je više od 1.900 protivpožarnih aparata, tako da je u stambenim zgradama u kojima je nedostajalo ovakvih aparata na području Novog Grada isporučeno blizu 3.000 aparata za početno gašenje požara.

Služba civilne zaštite Općine Novi Grad će u skladu sa finansijskim mogućnostima i u narednom periodu raditi na podizanju zaštite od požara na veći nivo, a u okviru redovnih aktivnosti vršit će i provjere na adresama gdje su aparati postavljeni.

Sredstva za nabavku aparata za početno gašenje požara obezbijeđena su i u budžetu Općine Novi Grad za 2018. godinu.

PRES SLUŽBA OPĆINE