Načalnik Efendić sa saradnicima i predstavnicima Zavoda za izgradnju KS obišao radove na sanaciji klizišta u Buča Potoku

Načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić, Fuad Babić, koordinator za sanaciju klizišta u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo, te predstavnici Službe za civilnu zaštitu Općine Novi Grad, obišli su danas radove na sanaciji klizišta u ulici Grada Bobovca u naselju Buča Potok.

Klizište je više od deset godine ugrožavalo sigurnost mještana, odnosno 20-tak kuća i saobraćajnicu koju koristi najveći dio stanovništva ovog naselja, a klizenje tla je uzrokovano podzemnim i oborinskim vodama. Njegovom sanacijom na adekvatan će se način riješiti odvodnja podzemnih i oborinskih voda, a sanirat će se i oštećena saobraćajnica.

Radi se o jednom od 20 klizišta koja su aktivna na području općine Novi Grad i koja mogu ugroziti sigurnosti ljudi i materijalnih dobara.

Kako je kazao Fuad Babić ove godine je Općina Novi Grad za sanaciju klizišta u ulici Grada Bobovca izdvojila 153.000 konvertibilnih maraka.

„Izvršili smo bušenje 20 šipova FI 300 milimetara, radili smo sidra da bi sve pričvrstili. U međuvremenu od izrade projekta do danas pojavile su se neke nove deformacije koje smo u okviru ovog projekta sanirali i riješili. Nadamo se da ćemo za desetak dana radove privesti kraju, a samim tim i građanima omogućiti miran i spokojan život ovdje“, pojasnio je Babić.

Pored navedenog klizišta, Općina Novi Grad radi i sanaciju klizišta, odnosno puta prema brdu Žuč, gdje se nalazi i nekliko domaćinstava i poljoprivrednih gazdinstava, a koje je i put prema koti 850, odnosno budućem memorijalnom kompleksu Žuč.

„Nedavno je završena sanacija klizišta u ulici Atife Karalić u MZ Švrakino Selo, gdje je izgrađen novi potporni zid, a za 2016. godinu je donesen program sanacije klizišta i trenutno smo u pregovorima sa Zavodom za izgradnju KS za sanaciju još četiri velika klizišta: u ulici Bana Borića 52 u naselju Buljokov Potok, zatim ulici 14. juli u Dobroševićima, Hekim Oglu Ali-paše u Briješću i Harisa Kurtovića broj 7 (nekadašnja ulica Novopazarska), na Aneksu“, kazao je Fahrudin Kazazić, vršilac dužnosti pomoćnika načelnika Općine Novi Grad za Civilnu zaštitu.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE