Ekipe Civilne zaštite Općine Novi Grad i preduzeća „Lokom“ u akciji košenja i uređenja zapuštenih javnih zelenih površina

Ekipe Civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo i preduzeća „Lokom“ započele su akciju košenja trave, čišćenja i uređenja javnih zelenih površina i igrališta na području Novog Grada, koje su već duži vremenski period u zapuštenom stanju i kao takve predstavljaju opasnost za građane.

Obzirom da preduzeće "Park", koje je nadležno za održavanje javnih zelenih površina nije imalo kapacitete da prevaziđe ovaj problem, te da su građani općine Novi Grad Sarajevo uputili niz pritužbi na održavanje zelenih površina, Štab civilne zaštite Općine Novi Grad održao je jučer vanrednu sjednicu na kojoj je donesena Odluka da se proglasi stanje prirodne opasnosti, zbog mogućnosti pojave zmija i štakora, usljed bujne vegetacije, koja nije adekvatno tretirana u ovoj godini.

Uposlenici Civilne zaštite i preduzeća "Lokom" od jutros kose travu u Aerodromskom Naselju, a pored ljudi koji rade sa mehanizacijom, angažirani su i ljudi koji rade na sakupljanju pokošene trave. Cilj je da se u narednih 15 dana javne zelene površine dovedu u normalno stanje.

Nakon Aerodromskog Naselja radovi će biti nastavljeni u naseljima Dobrinja, Mojmilo, Saraj-Polje, Alipašino Polje, Hrasno, Otoka i Čengić Vila.

Zbog ovakve situacije, održan je i sastanak sa resornim ministrom Senadom Hasanspahićem, na kojem je dogovoreno da se u narednim danima koordinirano djeluje na rješavanju navedene situacije. Istaknut je i problem održavanja dječijih igrališta, kojih je u Novom Gradu više od 60, a koja je Općina sanirala i predala preduzeću "Park" na upravljanje. Međutim, ovo preduzeće još nije počelo održavati ta igrališta, jer im Kanton nije osigurao finansijska sredstva. 

 

PRES SLUŽBA OPĆINA