Besplatno predavanje za građane Općine Novi Grad - ”Kvalitet zemljišta i poljoprivredna proizvodnja”

U cilju podsticaja razvoja poljoprivredne proizvodnje, Općina Novi Grad Sarajevo u saradnji sa Federalnim zavodom za agropedologiju organizira besplatno tematsko predavanje ”Kvalitet zemljišta i poljoprivredna proizvodnja”. Predavač je  mr.sc. Habiba Lugonjić, stručni savjetnik za monitoring tla u Sektoru za monitoring i zemljišno informacioni sistem Federalnog zavoda za agropedologiju.

Cilj je da se tokom predavanja poljoprivrednim proizvođačima - farmerima prezentira na koji način će kod pripreme tla, koristiti savremene metode ispitivanja plodnosti tla, kako bi ostvarili optimalne prinose uzgojanih kultura uz racionalnu primjenu organskih i mineralnih gnojiva.

Tokom predavanja bit će obuhvaćene sljedeće tematske oblasti: šta je plodnost tla, značaj analize plodnosti tla, kada treba vršiti kontrolu plodnosti tla, metode uzorkovanja tla, pribor za uzimanje uzoraka, obilježavanje uzoraka tla, kako i kome dostaviti uzorke za analizu tla, šta se analizira u uzorcima (parametri), pravilna priprema tla i primjena organskih i mineralnih gnojiva u u biljnoj proizvodnji.

Tematsko predavanje  će se održati u utorak, 20. februara, u vijećničkoj sali Općine Novi Grad Sarajevo, sa početkom u  18 sati.

Svi  građani  koji su zainteresovani za  prisustvovanje na tematskom predavanju mogu se prijaviti do 20.februara, do 16 sati putem telefonskog broja 033 291-253. ili  email : poljoprivreda1@novigradsarajevo.ba

 

 

PRES SLUŽBA OPĆINE