Stotinu pedeset građana završilo edukaciju o preradi voća i povrća

Edukacija građana iz oblasti prerade voća i povrća, koju je Općina Novi Grad Sarajevo realizirala u saradnji sa Poljoprivredno - prehrambenim fakultetom u Sarajevu završena je, a obuku je prošlo oko 150 građana.

Riječ je o trećoj po redu ovogodišnjoj edukaciji za građane, koja se organizira s ciljem razvoja tržišno orjentisane poljoprivredne proizvodnje na području općine Novi Grad Sarajevo.

Predavač je bila prof. dr. Asima Akagić sa Poljoprivredno - prehrambenog fakulteta u Sarajevu, profesorica za oblast tehnologije prehrambenih proizvoda biljnog porijekla na navedenom fakultetu. Ona je polaznike edukacije upoznala sa tematskih jedinicama bitnim za tržišnu proizvodnju prerađevina od voća i povrća, a nakon teoretske nastave polaznicima je na praktičnoj nastavi prikazan ciklus prerade od sirovine do finalnog proizvoda.

Prvo praktično predavanje održano je na imanju Mirze Semića na Kobiljoj Glavi, gdje su polaznici mogli vidjeti postupak proizvodnje mutnog soka od jabuke počev od prerade jabuke pa do konzumacije proizvedenog soka.

Drugi dio praktične nastave održan je u laboratoriji za prehrambene tehnologije Poljoprivredno - prehrambenog fakulteta, gdje su polaznici imali priliku saznati više informacija o tehologiji prerade voća i povrća, a potom i laboratorijskom dijelu obrade u savremenim aparatima. Osim toga imali su priliku saznati sve o metodama analize sirovina i prerađevina od voća i povrća.

Svečana dodjela certifikata i CD-ova za polaznike koji su prošli edukaciju održat će se u septembru, prije početka narednog ciklusa predavanja koje će se odnositi na tržište poljoprivrednih proizvoda.

Ovim su uspješno realizovane 2/3 planiranih ovogodišnjih edukacija u sklopu mjera za podsticanje razvoja tržišno orjentisane poljoprivredne proizvodnje, koje ova lokalna zajednica organizira četvrtu godinu zaredom. Osim toga organiziran je niz aktivnosti i projekata, kao što su finansijski podsticaji, dodjela plastenika, dodjela zemljišta koje je u vlasništvu Općine za poljoprivredne svrhe, zatim formiranje Bosanske tržnice na Dobrinji, te brojne edukacije iz različitih oblasti poljoprivredne proizvodnje i drugi set mjera podsticaja razvoju privrede na području Novog Grada.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE